Kansalaisopiston liikunnanopettaja

Kansalaisopiston liikunnanopettajan toimen hakuaikaa jatketaan 19.4.2021 kello 12:00 asti. Kaikki aiemmin hakemuksensa jättäneet hakijat otetaan huomioon.

Laitilan kaupunki/Vakka-Suomen kansalaisopisto hakee liikunnanopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteiseen toimeen 1.8.2021 alkaen.

Liikunnanopettajan tehtävänä on opettaa Vakka-opiston liikunnan kursseilla. Lisäksi liikunnanopettaja koordinoi, suunnittelee ja kehittää Vakka-opiston liikunnanopetusta ja muuta toimintaa. Liikunnanopettajamme vastaa liikunnan kurssien käytännön järjestelyistä ja arvioinnista yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Liikunnanopettajamme toimii liikunnan tuntiopettajien kurssien vastuuhenkilönä. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös muut opiston toimintaan liittyvät tehtävät.

Toimen kelpoisuusehto määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksesta annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät OVTES:n mukaisesti. Opettajan vuotuinen opetusvelvollisuus on 580 tuntia ja muu työvelvollisuus 350 tuntia.

Edellytämme soveltuvaa korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkintoa ja pedagogista kelpoisuutta. Lisäksi edellytämme kokemusta liikunnan opettamisesta ja koulutussuunnittelusta. Arvostamme vahvaa tvt-taitojen hallintaa, motivaatiota kehittää omaa työtään, joustavuutta ja aloitteellista työskentelytapaa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi katsomme kokemuksen vapaasta sivistystyöstä. Tehtävä edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Toimen täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää sähköisessä järjestelmässä Kuntarekry.fi torstaihin 8.4.2021 kello 12:00 mennessä. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja

https://www.vakkaopisto.fi/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa vs. rehtori Jussi Kauranen, p. 050 543 3564 tai jussi.kauranen@laitila.fi

Laitilan kaupunki
Osoite: Keskuskatu 30, 23800 Laitila

Vakka-Suomen kansalaisopisto on Laitilan kaupungin hallinnoima, kuuden osakaskunnan (Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa) seudullinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Vakka-opisto järjestää vuosittain noin 17000 opetustuntia, kursseja on reilut 800 ja osallistujia kursseille on noin 12000.

Laitilan kaupunki on elinvoimainen ja vireä n. 8600 asukkaan seutukaupunki Varsinais-Suomessa VT 8:n varrella. Lähimmät naapurikaupungit ovat Rauma ja Uusikaupunki, Turkuun on matkaa 60 km. Laitila on vahva elinvoimakaupunki ja työpaikkaomavaraisuus on korkea. Laitilan kaupalliset ja julkiset palvelut ovat korkeatasoiset. Kaupunki on investoinut aktiivisesti niin teollisten työpaikkojen luomiseen kuin myös kuntalaisten hyvinvointipalveluihinkin. Laitilan kaupunki on savuton työpaikka.

Laitilan kaupunki - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs