Kansalaisopiston rehtori - Parikkalan kunta

Kansalaisopiston rehtori

Parikkalan kunta hakee rehtoria toistaiseksi voimassa olevaan, kokoaikaiseen virkasuhteeseen Simpelejärven opistoon 1.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Simpelejärven opisto on 1.8.2019 toimintansa aloittava Parikkalan ja Rautjärven kuntien yhteinen kansalaisopisto, jonka ylläpidosta vastaa Parikkalan kunta. Suunniteltuja opetustunteja lukuvuonna 2019 - 2020 on noin 4 300. Opistolla on oma päätoiminen opistosihteeri ja noin 30 - 40 tuntiopettajaa.

Kansalaisopiston rehtori johtaa vapaan sivistystyön tulosaluetta vastaten kansalaisopiston toiminnan lisäksi Parikkalan kunnan kulttuuri-, vapaa-aika- ja kirjastopalveluista. Lukuvuonna 2019 - 2020 rehtorin työajasta noin 70 % kohdistuu kansalaisopiston toimintaan. Rehtorin tehtäviin ei sisällytetä opetusvelvollisuutta.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. Arvostamme näkemystä vapaan sivistystyön palvelujen kehittämisestä, kokemusta johtamis-, hallinto- ja esimiestyöstä sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Virkaan valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset pyydämme toimittamaan 31.7.2019 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kunta@parikkala.fi tai postitse Parikkalan kunta, Kunnanhallitus, Harjukuja 6, 59100 Parikkala. Hakemuksiin tulee liittää ansioluettelo ja selvitys hakijan kelpoisuudesta.

kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Berg, ari.berg@ariberg.fi, p. 040 5667 328
kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, vesa.huuskonen@parikkala.fi, p. 044 7811 250

Parikkalan kunta
Osoite: Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Parikkala - Parasta yhdessä
Parikkalan kunnan vetovoima perustuu monipuoliseen yritystoimintaan ja kattavaan palvelutarjontaan, jossa kuntalainen on asuinpaikastaan riippumatta keskiössä. Kunnan vahvuuksia on sen luonto, talous ja turvallisuus.

Tutustu työnantajaan