Kronoby kommun anställer en kanslist på deltid till bildningskansliet i Kronoby (50% =19 h 23 min). Anställningen börjar 3.8.2020 eller, enligt överenskommelse, möjligen redan tidigare. Kanslisten vi söker kommer att jobba i ett tätt samarbete med, i första hand, bildningschefen med olika frågor som berör bildning, skola, skolskjutser osv.

Till de olika arbetsuppgifterna hör bl. a. IKT support i form av administratör/huvudanvändare av Primus, Wilma, Studieinfo, Koski och Päikky. Uppgifter inom småbarnspedagogiken är bl. a. fakturering av dagvårdsavgifter. Den vi anställer behöver vara förtrogen med användningen av dator som verktyg i arbetet.

Vid tillsvidareanställning kräver arbetsgivaren att den som anställs uppvisar ett godkänt läkarintyg över arbetsförmågan för emottagande av anställningen.

Läs mer

http://www.kronoby.fi
http://www.kronoby.fi

Mer om arbetsgivaren

Bildningschef Tony Widjeskog, 040 6610169, tony.widjeskog(at)kronoby.fi

Kronoby kommun, Bildningssektorn
Adress: Säbråvägen 2, 68500 Kruunupyy

Bildningskansliet är beläget i kommungården på Säbråvägen 2. På kansliet arbetar bildningschefen, chefen för småbarnspedagogik och förskola, avdelningssekreteraren, fritidskoordinator och skolpsykolog.

Kronoby är en tvåspråkig kommun med ca 6450 invånare. Inom förvaltningen och administrationen används huvudsakligen svenska. I kommunen finns dagvård, förskolor, och åk 1-6 skolor i Terjärv, Nedervetil, Söderby och Kronoby. I Kronoby finns skola för åk 7-9 samt ett gymnasium.