Skip to main content
test

Intresserad av varierande arbetsmiljö och arbetsuppgifter? Staden Jakobstad lediganslår en tillsvidare befattning som KARTLÄGGARE

*Ansökningstiden är förlängd till 12.3.2024, kl. 23:59. Alla tidigare ansökningar beaktas fortsättningsvis.

Staden Jakobstad lediganslår en tillsvidare befattning som KARTLÄGGARE vid centralen för tekniska tjänster. Befattningen tillträds genast eller enligt överenskommelse.

Mätningsavdelningens arbetsfält är brett och mångsidigt. Till avdelningens centrala uppgifter hör bl.a. att förvalta stadens markegendom, fastighetsbildning och aktivt delta i olika markfrågor.

Kartläggaren arbetar vid stadens mätningsavdelning (mätning och förvaltning av markegendom). Till arbetsuppgifterna hör terrängmätningsuppgifter och administrering av arrendekontrakt & arrenderätter. Med andra ord har du en omväxlande arbetsmiljö på både kontor och ute i terrängen, samt kundkontakt via administreringen av arrendekontrakten.

Vi värderar en för uppgiften lämplig utbildning och även förestående utexaminerade personer beaktas. Erfarenhet från liknande uppgifter och kunnande inom lantmäteri räknas som merit. Sökanden förväntas ha goda muntliga färdigheter i någotdera inhemska språket och minst nöjaktiga muntliga färdigheter i det andra. Arbetstagare bör inneha körkort för personbil (B).

Vid besättandet av platsen tillämpas en prövotid på sex (6) månader. Ett godtagbart läkarintyg bör uppvisas av den som väljs. Lön och andra villkor för arbetsförhållandet bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet TS.

Ansökningar görs elektroniskt via Kuntarekry.fi, arbetsnyckel 579587, senast den 20.2.2024.

Läs mer

http://www.jakobstad.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Viljam Knif
Stadsgeodet
044-785 1399
viljam.knif@jakobstad.fi

Lär dig mer om oss

Pietarsaaren kaupunki, Tekniset palvelut, Mätningsavdelningen

Staden Jakobstad har som målsättning att vara en modern och attraktiv arbetsgivare, som har en kunnig, välmående och motiverad personal. Vi vill skapa en arbetsmiljö där alla medarbetare har samma förutsättningar att utvecklas och prestera, där diversitet och oliktänkande ses som något positivt och överensstämmer med den mångfald som återfinns hos stadsinvånarna. Vi vill skapa en arbetsmiljö där medarbetare välkomnar nya med en positiv attityd.


Adress: Strengbergsgatan 1, 68600 Pietarsaari

Rekommenderade jobb