Skip to main content
test

Staden Jakobstad lediganslår ett befattning som KARTTEKNIKER vid centralen för tekniska tjänster. Arbetet kan påbörjas den 1.2.2023, eller enligt överenskommelse. Vid besättandet av platsen tillämpas en prövotid på 6 månader. Ett godtagbart läkarintyg bör uppvisas av den som väljs.

Kartteknikern arbetar vid stadens mätning och förvaltning av markegendoms avdelning och sköter terrängmätnings- och kartläggningsuppgifter för både internt bruk inom Centralen för tekniska tjänster och för externa kunder, samt tillhörande kontorsarbetsuppgifter. Kartteknikern ansvarar också för uppgörandet av tomtindelningar, uppgörandet av olika kartprodukter och andra liknande uppgifter.

Sökanden bör ha avlagt en för uppgiften lämplig examen vid yrkeshögskola. Sökanden förväntas ha goda muntliga färdigheter i någotdera inhemska språket och minst nöjaktiga muntliga färdigheter i det andra. Tidigare erfarenhet av liknade arbetsuppgifter räknas som en merit. Arbetstagare bör minst inneha körkort för personbil (B).

Lön utgår enligt kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS).

Ansökningar görs elektroniskt via Kuntanrekry.fi, arbetsnyckel 489442, senast den 15.1.2023.

Läs mer

http://www.jakobstad.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Stadsgeodet Viljam Knif
Tel. 044-785 1399
viljam.knif@jakobstad.fi

Lär dig mer om oss

Pietarsaaren kaupunki, Tekniset palvelut, Mätningsavdelningen

Staden Jakobstad är en tvåspråkig livskraftig stad med stark entreprenörsanda och god sysselsättning. Närheten till havet och naturen präglar miljön och invånarna. Läget vid kusten gör att staden har en lång historia av båtbyggande, sjöfart och internationell handel. Även idag har Jakobstadsregionen många exporterande, tillverkande företag, och exporten per capita ligger bland de absolut högsta i hela landet.

Utbudet av studieplatser är brett, vilket lockar ungdomar från andra delar av landet till Jakobstad. Korta avstånd mellan allmänna platser, arbetsplatser, boende, handel och service gör det smidigt för invånarna att röra sig i staden. Kultur och nöjeslivet är mångsidigt och erbjuder invånarna möjlighet att ta del av musik, teater, konst, fotboll med ligaambitioner, annan toppidrott och många spännande evenemang.

Staden Jakobstad har som målsättning att vara en modern och attraktiv arbetsgivare, som har en kunnig, välmående och motiverad personal. Vi vill skapa en arbetsmiljö där alla medarbetare har samma förutsättningar att utvecklas och prestera, där diversitet och oliktänkande ses som något positivt och överensstämmer med den mångfald som återfinns hos stadsinvånarna. Vi vill skapa en arbetsmiljö där medarbetare välkomnar nya med en positiv attityd.

https://www.youtube.com/watch?v=MbmuiiQlv5Y https://youtu.be/X0wiUJb-TRo


Adress: Strengbergsgatan 1, 68600 Pietarsaari

Rekommenderade jobb