Kätilö (2), kesätyö, naisten poliklinikka

Haemme kätilöitä kesäsijaisuuksiin naisten poliklinikalle (vähintään 2 kesäsijaisuutta). Naisten poliklinikalla hoidetaan äitiys- ja naistentautien poliklinikan potilaita. Äitiyspoliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, jonne raskaana olevat tulevat neuvolan terveydenhoitajan tai lääkärin kirjoittaman lähetteen perusteella. Poliklinikalla hoidamme erityisseurantaa tarvitsevia raskaana olevia potilaita. Naistentautien poliklinikalla hoidetaan lähetteellä tulevia potilaita, joilla on erilaisia naistentauteihin liittyviä ongelmia. Lähetepotilaiden lisäksi hoidamme naistentautien päivystyspotilaita, kontrollissa käyviä sekä päiväkirurgisia potilaita.

Toivomme Sinulta aktiivista työotetta ja oma-aloitteisuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Arvostamme aiempaa työkokemusta kätilön työstä. Työ poliklinikalla on päivätyötä.

Kätilön kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sijaisuutta voi hoitaa myös kätilöopiskelija hoitaja-nimikkeellä, jolloin tulee olla suoritettuna vähintään 180 opintopistettä. Hoitaja-nimikkeisen lääkehoitoon osallistuminen edellyttää, että kliiniset sekä lääkehoidon opinnot ovat edenneet normaalisti ja PPSHP:n Hoitaja-nimikkeisen lääkelupa on suoritettu.

Sijaisuudet täytetään sopivien henkilöiden löydyttyä. Sijaisuudet ovat haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijan tulee esittää ajantasainen, virallinen opintorekisteriote ja todistus voimassaolevasta opiskeluoikeudesta. Valmiiden työnhakijoiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa osastonhoitaja Anne Koskela, p. 040 590 7174 ja ylihoitaja Jaana Roininen p. 040 822 1526 Sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Lasten ja naisten tulosalue, Synnytykset, naistentaudit ja genetiikka, Naistentautien poliklinikka
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.