Kätilö (5), kesätyö, synnytykset ja naistentaudit

Haemme joukkoomme ammattitaitoisia ja motivoituneita kätilöitä kesäsijaisuuksiin (vähintään 5 kesäsijaisuutta).

Osasto 13 on 40 sairaansijaa käsittävä vuodeosasto, jossa toimii myös avohoitopiste (vieripoliklinikka). Osastolla 13 hoidetaan synnyttäneitä, vastasyntyneitä ja raskaana olevia. Synnytysten, naistentautien ja genetiikan vastuualueen hoitotyössä korostuvat perhelähtöisyys ja vauvamyönteisyys. Työ osastollamme on kolmivuorotyötä, työvuorosuunnitteluamme ohjaa työaika-autonomia. Kesäsijaisuudet alkavat 1.6.2020 ja jatkuvat 30.8.2020 asti.

Toivomme Sinulta aktiivista työotetta ja oma-aloitteisuutta sekä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Arvostamme aiempaa työkokemusta osastoilla hoidettavien potilasryhmien hoitotyöstä. Tehtävässä tarvitaan priorisointiosaamista, joustavuutta sekä paineensietokykyä ja kykyä reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Imetysohjaajakoulutus katsotaan eduksi.

Kätilön kesäsijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Sijaisuudet täytetään sopivien henkilöiden löydyttyä. Sijaisuudet ovat haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat osastonhoitaja Pirkko Nikula, p. 040 840 5219 ja ylihoitaja Jaana Roininen, p. 040 822 1526. S-postit: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Lasten ja naisten tulosalue, Synnytykset, naistentaudit ja genetiikka, Osasto 13
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.