Kaupunginkamreeri - Jakobstad

Kaupunginkamreeri

Pietarsaaren kaupunki julistaa haettavaksi kaupunginkamreerin viran. Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginkamreeri johtaa rahatoimistoa, joka on kaupungin konsernihallinnon taloushallinnon vastuualue.

Konsernihallinnon toimintasäännön 21 §:n mukaan kaupunginkamreerin tehtäviä ovat: 1. valvoa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan taloushallintoa koskevien päätösten toimeenpanoa, mikäli tehtävä ei kuulu muulle hallintokunnalle; 2. huolehtia kaupungin maksuvalmiussuunnittelusta ja valvoa maksuvalmiuden kehitystä sekä ottaa tarvittaessa lyhytaikaista luottoa kaupunginjohtajan ohjeiden mukaisesti; 3. valvoa hallintosäännön ja muiden taloutta koskevien määräysten noudattamista hallintokunnissa; 4. johtaa ja valvoa rahatoimiston toimintaa; 5. suorittaa muut kaupunginhallituksen talous-, kehitys- ja konsernijaoston ja kaupunginjohtajan määräämät tehtävät.

Näihin tehtäviin sisältyy konserniohjauksen kehittäminen yhteistyössä konsernijohdon kanssa. Kaupunginkamreeri vastaa myös yhteistyössä kaupunginjohtajan kanssa kaupungin talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta sekä talouden raportoinnista. Kaupunginkamreeri toimii myös kaupunginjohtajan sijaisena kaupunginhallituksen talous-, kehittämis- ja konsernijaoston esittelijänä.
Kaupunginkamreerin kelpoisuusvaatimukset ovat hallintosäännön mukaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä niiden lisäksi riittävä johtamistaito. Myös suomen ja ruotsin hyvä kielitaito on kelpoisuusvaatimuksena. Ansioksi lasketaan rekrytoinnissa muun muassa kokemus kunnan hallinnosta ja taloudesta sekä muista taloushallinnon vaativista tehtävistä.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakeminen tapahtuu Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi
Hakuaika päättyy 18.11.2019 klo 15.00.

Tutustu työnantajaan

Kaupunginjohtaja Kristina Stenman, puh. 044 785 1411, 5.11. klo 17-18, 8.11. klo 10-11, 11.11. klo 15-16.30, 15.11. klo 8-9

Pietarsaari, Hallinto, Rahatoimisto
Osoite: Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari

Pietarsaari on hyvinvoivan alueen elinvoimainen keskus, kaksikielinen merenrantakaupunki, joka mahdollistaa asukkaidensa osallisuuden, turvallisuuden ja elämänlaadun sekä luo taloudelliset edellytykset hyviin palveluihin ja viihtyisään asumiseen innostavassa kaupunkimaisessa ympäristössä.