Kehittämispäällikkö - Borgå stad

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos hakee vakituiseen ja kokoaikaiseen virkasuhteeseen kehittämispäällikköä 1.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virka on sijoitettu pelastustoimen johdon tehtäväalueelle.

Pääasiallisena tehtävänä on pelastuslaitoksen toimintojen kehittäminen ja kehittämisprojektien koordinoiminen sekä erilaisten selvitysten ja raporttien laatiminen.

Tehtävässä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja vastuun kantoon, erittäin hyviä ICT-taitoja, kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja taitoa kirjoittaa jäsenneltyä tekstiä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää myös hyviä sosiaalisia taitoja. Hakijan tulee esittää näyttöä tekemästään kehittämistehtävästä tai -hankkeesta.

Hakijalta edellytetään Porvoon kaupungin viran- ja toimenhaltijoiden kielisäännön mukaista kielitaitoa sekä voimassa olevaa B-luokan ajokorttia. Valinnassa hyväksi luetaan sujuva englannin kielen taito, sekä pelastusalan tuntemus.

Valitun tulee antaa suostumuksensa turvallisuusselvitykseen ja huumausainetestiin.

Palkkaus on KVTES:n mukaan.

Valitun tulee esittää hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista. Koeaika on kuusi kuukautta.

Lähetä hakemuksesi 13.8.2021 klo 14 mennessä Hae työpaikkaa - linkin kautta


Lisätietoja

https://pelastustoimi.fi/ita-uusimaa

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa pelastusjohtaja Peter Johansson, puh. 040 840 4875, ajalla 15.-18.6. ja 12.7.-13.8 ja hallintopäällikkö Marjut Helske, puh. 040 486 3070, ajalla21.6.- 9.7.

Lisätietoja

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

Kaunis ja historiallinen, samaan aikaan moderni ja sykkivä Porvoo on yli 50 000 asukkaan vahvasti kasvava ja kehittyvä elinvoimainen kotikaupunki. Meillä tehdään joka päivä yhdessä töitä paremman arjen ja kestävän huomisen puolesta.

Elävä kaksikielisyys, kattavat palvelut ja keskeinen sijainti itäisen metropolialueen keskuksena ovat Porvoon vetovoimaisuuden salaisuus. Itäisen Uudenmaan suurimpana työnantajana työllistämme noin 3 500 henkilöä.

Meille on tärkeää, että jokainen tuntee olevansa arvostettu. Työntekijöidemme hyvinvointi syntyy mielekkäästä työstä. Kannustamme oman osaamisen ja työnkuvan aktiiviseen kehittämiseen. Meiltä löytyy unelmien työpaikkoja jokaiselle. Tervetuloa Porvooseen – täällä ihmiset tekevät kaupungin.


Osoite: Ruiskumestarinkatu 2, 06100 Porvoo
Porvoon kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb