Kehittämispäällikön keskeiset tehtävät ovat aluekehittäminen, elinkeinoelämään ja työllisyysasioihin liittyvät tehtävät, sidosryhmäyhteistyö, alueen kärkitavoitteet, osallistuminen innovaatiotoimintaan ja edunvalvontayhteistyöhön, kansalliset kehittämisohjelmat sekä rakennerahasto- ja koheesiorahoitus. Lisäksi kehittämispäällikön tehtäviin kuuluu rakennerahastohankkeiden hallintoon liittyviä tehtäviä. Kehittämispäällikkö kuuluu liiton johtoryhmään.
Kehittämispäällikön virkaan valittavalta henkilöltä edellytetään tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, riittävää käytännön kokemusta toimialaan kuuluvista tehtävistä sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Virkaan valittavalta henkilöltä edellytetään lisäksi toisen kotimaisen kielen hyvää ja toisen vähintään tyydyttävää taitoa. Tehtävässä tarvitaan myös englannin kieltä.
Arvostamme aktiivista ja aloitteellista asennetta ja kykyä työskennellä yhteistyössä erilaisten organisaatioiden ja ihmisten kanssa sekä sujuvaa suullista ja kirjallista viestintätaitoa. Ammatinhallinta edellyttää lisäkoulutusta, jatkuvaa tehtäväalakohtaisen tiedon ylläpitokoulutusta ja uuden tiedon hankintaa itsenäisesti.
Mahdollisten tehtävien uudelleenjärjestelyjen seurauksena tehtävänkuva voi muuttua.
Kehittämispäällikön tehtäväkohtainen palkka on 4 271 €/kk. Virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Virka täytetään 1.11.2021 lukien tai sopimuksen mukaan. Virkaan sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista virkaan valitun on toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan.
Hakemukset ansioluetteloineen ja kelpoisuusehtojen täyttämisen osoittavine todistuksineen osoitetaan Keski-Pohjanmaan maakuntahallitukselle ja toimitetaan 22.9.2021 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@keski-Pohjanmaa.fi tai paperisena osoitteeseen Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 67100 Kokkola.

Lisätietoja

http://www.keski-pohjanmaa.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat:
maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen, puh. 040 140 8995
hallintopäällikkö Satu Kalliokoski, puh. 040 832 0083

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan liitto
Osoite: Rantakatu 14, 67100 Kokkola

Rekommenderade jobb