Keikkatyö laboratoriohoitajan tehtäviin NordLab Oulun aluelaboratorioon

Haemme laboratoriohoitajia ylimääräisiin vuoroihin NordLab Oulun aluelaboratorioon.

Hakijoilta vaaditaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/94) mukainen pätevyys. Lisäksi ylimääräisiin työvuoroihin kutsuttavalla täytyy olla kokemusta NordLab Oulun laboratoriossa työskentelystä.

Bioanalyytikko-opiskelijat, joilla on 140 op opinnot ja perusterveydenhuollon laboratorioharjoittelu suoritettuna, voivat hakea sijaisuuksia näytteenottoon, asiakaspalveluun/näytteiden esikäsittelyyn ja analytiikkaan.

Lisätietoja

http://www.nordlab.fi

Tutustu työnantajaan

Osastonhoitajat Kaisi Kaila p 040-635 6237, Pirjo Natri p 040-635 6246, Meeri Raunio p. 040-635 6335 tai Heidi Pirkola p.040-5474356

NordLab
Osoite: Oulu

NordLab on Pohjois-Suomen (Kajaanin, Kemin, Kokkolan, Oulun ja Rovaniemen) alueella 1.1.2013 toimintansa aloittanut kliinisen laboratorioalan organisaatio, jonka tehtävänä on tuottaa kliinisiä laboratoriopalveluja sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon käyttöön. Kansainvälisen tason tutkimustoimintamme sekä osallistumisemme kliinisen laboratorioalan kehittämisverkostoon mahdollistaa koko Pohjois-Suomen asukkaille modernit laboratoriopalvelut.

NordLabissa työskentelee noin 600 laboratorioalan ammattilaista