test
Keikkatyö: Sairaanhoitajat, sosiaaliohjaajat - Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

Haemme nyt joukkoomme lisää osaajia keikkatyöhön

kuntouttaville erityisluokille

Tuusulaan, Hyvinkäälle ja Järvenpäähän.

Meillä on tarjolla säännöllisesti sijaisuuksia, joiden pituudet vaihtelevat päivästä viikkoihin.

Mitä: Kuntouttavia erityisluokkia ala-asteikäisille lapsille on yhteensä 7, joissa kaikissa työskentelevät kiinteästi erityisluokanopettaja, koulunkäynninohjaaja (paitsi Hyvinkäällä) sekä sairaanhoitaja. Hyvinkäällä luokissa on myös sosiaaliohjaaja. Erityisluokkapaikkoja näissä ryhmissä on 6-8 oppilasta/luokka. Oppilailla on sosiaalisen käyttäytymisen, vuorovaikutuksen, tunne-elämän, arjenhallinnan, itsetunnon ja oppimisen haasteita sekä neuropsykiatrisia ongelmia. Oppilaita tuetaan oppimisessa ja kuntoutumisessa huomioiden heidän yksilöllinen ja vaihteleva toimintakykynsä. Sairaanhoitajan ja sosiaaliohjaajan tehtävänä on arvioida ja tukea oppilaiden psyykkistä hyvinvointia luokan toiminnassa sekä tarjoamalla yksilöllistä tukea oppilaille. Yhteistyö kuntouttavan luokan lasten vanhempien sekä lapsen muiden verkostojen kanssa on myös olennainen osa työtä.

Kiinnostuitko? Hienoa! Tässä vielä ketä etsimme:

Sairaanhoitajia ja sosiaaliohjaajia, joilta löytyy aikuisjohtoisuutta ja sitoutumista sovittuihin työtapoihin, joustavaa asennetta, oma-aloitteisuutta, hyvää kokonaisuuden hahmottamista, ongelmanratkaisutaitoja sekä monipuolisia yhteistyö- ja verkostotaitoja.

Arvostamme aiempaa koulumaailman tuntemusta sekä asiantuntemusta lasten, nuorten ja psykiatriasta.

Koulutus: terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan AMK pätevyys/aikaisempi opistotasoinen tutkinto tai sosiaalihuollon ammatillisesta henkilöstöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Huomioimme sijaisuuksissa myös alan opiskelijat. Opiskelijoita pyydämme hakemuksessa kertomaan tarkasti suoritetuista opinnoista ja työharjoitteluista.

Palkka: palkkaus perustuu tehtyihin tunteihin KVTES:n mukaisesti. Lisäksi maksamme aina mahdolliset kokemuslisät.

Kerro lisää itsestäsi sekä osaamisestasi hakemuksessa. Olemme sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Palvelussuhteen ehdot sekä palkkaus määräytyvät voimassa olevan KVTES:n mukaan.
  • Valituilta edellytämme nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukaista rikosrekisteriotetta.
Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.

Rekommenderade jobb