Keittiöapulaisen - Närpes stad

Närpiön kaupungin tekninen lautakunta hakee Närpiön kaupungin ruokapalveluihin keittiöapulaista, jonka ensisijainen sijoituspaikka on Mosebacken ruokapalvelut.

Keittiöapulaisen 64,52 % toistaiseksi voimassa oleva työsuhde alkaa 1.11.2021.

Pyhä- ja iltatyötä sisältyy tarvittaessa, sekä poolityötä Närpiön kaupungin koulukeittiöiden työpoolissa.
Kelpoisuusvaatimuksena on hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto. Hygieniapassi on työssä pakollinen.
Keittiöapulainen osallistuu päivittäiseen työhön yhdessä ruokapalvelutiimin kanssa.
Toiminnan sujuvuuden kannalta hyvä yhteistyökyky muun henkilökunnan kanssa on tärkeää. Haluamme yhdessä kehittyä ja kehittää toimintaamme yhä paremmaksi sekä huomioida asiakkaiden toiveet.
Haemme työtiimiimme iloista ja energistä keittiöapulaista, jolla on myönteinen elämänasenne.
Edellytämme tehtävään valitulta toimeliaisuutta ja kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että osana ryhmää. Arvostamme joustavuutta ja oma-aloitteisuutta.
Tehtävän hoitaminen edellyttää kokemusta tehokkaasta ja tarkoituksenmukaisesta siivoustyöstä.

Iloisella työporukalla työpäivät ovat hauskoja, mikä puolestaan antaa hyviä tuloksia työssä!

Työn aloitus 1.11.2021, tai sopimuksen mukaan. Työ sijaitsee aluksi Mosebacken ruokapalveluissa.

Hakukelpoisuuden osoittavat todistukset on liitettävä hakemukseen, jotta hakemus olisi pätevä. Hakemus hylätään, mikäli näitä ei toimiteta hakemuksen yhteydessä.

KVTES:n mukainen tehtäväkohtainen palkkaus. Työsuhteessa sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen työn aloittamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työn sijainti voi tarvittaessa muuttua Närpiön kaupungin ruokapalvelualueella.

Hakemus on toimitettava sähköisesti Kuntarekryn kautta viimeistään 20.9. klo 21.00


Lisätietoja

http://www.narpes.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat ruokapalveluesimies Carita Gull, puh. 040 1600647, arkisin klo 8.00-15.30 tai ruokapalvelupäällikkö Maj-Britt Grönberg, puh. 040 1600929.

Lisätietoja

Närpes stad, Tekniska avdelningen, Matservice

Organisaation kuvaus

Närpiön kaupungilla on 650 vakinaista ja noin 250 määräaikaista työntekijää jaettuna n. 40:lle työpaikalle laajassa kunnassamme, ja on siten Suupohjan rannikkoseudun suurin työnantaja. Henkilöstö jakaantuu osastoittain siten, että 44 % työskentelee hoitoalalla, 34 % sivistyspuolella, 19 % teknisen sektorin tehtävissä ja 3 % yleisessä hallinnossa. Kaupunki on kaksikielinen 1.1.2016 lukien ja hallintokieli on ruotsi. Närpiön kaupunki on savuton työpaikka. Puutarhakaupungissamme kaunis ja meriläheinen luonto yhdistyy hyvän palvelun ja rikkaan elinkeinoelämän kanssa. Yrittäjyyttä pidetään elämäntapana. Närpiöstä löytyy innostusta ja voimakasta uskoa tulevaisuuteen ja kaupungin elinvoimaan. Närpiön kaupunki on avoin ja vastaanottava - tule viihtymään kanssamme!


Osoite: Kyrkvägen 2, 64200 Närpes

Rekommenderade jobb