Kesäsijainen, Ikäihmiset ja sosiaalipalvelut

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen hakee lähi- ja sairaanhoitajia sekä sosionomeja sekä alan opiskelijoita eripituisiin sijaisuuksiin keväälle ja kesälle 2020 ikäihmisten palveluihin kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen yksiköihin, sekä sosiaalipalveluihin vammaispalvelun asumispalveluyksikköön. Sijaisuuksia on tarjolla koko kuntayhtymän alueella. Ilmoita hakemuksessasi mielenkiintosi kohteet tai yksiköt, joissa haluaisit työskennellä sekä aika, jona olet käytettävissä.

Lähihoitajan sijaisuudet: Pätevyysvaatimuksena lähi- tai perushoitajan tutkinto tai lähihoitajaopiskelija, jolla on suoritettuna 60 opintopistettä. Perus- ja lähihoitajan sijaisuuteen soveltuvat myös sairaanhoidon AMK-opiskelijat, joilla on suoritettuna vähintään 60 opintopistettä. 1. vuoden opinnot suorittanut lähihoitajaopiskelija (opintopisteitä alle 60) voi työskennellä hoitoapulaisen tehtävissä.

Sairaanhoitajan sijaisuudet: Pätevyysvaatimuksena terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen sairaanhoitajan laillistus tai alan opiskelijat, joilla sairaanhoitajan opinnoista on suoritettuna vähintään 140 opintopistettä.

Ohjaajan sijaisuudet: Pätevyysvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukainen pätevyys tai sosiaalihuollon ammattihenkilölaki 817/2015 § 3 ja § 8 mukainen pätevyys. Tehtäviä voivat hakea myös loppuvaiheen lähihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijat sekä sosionomiopiskelijat. Hakijan on oltava 18 vuotta täyttänyt ennen kesätöiden aloitusta. Lisäksi valittavan on esitettävä nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Opiskelijan tulee esittää ajantasainen virallinen opintorekisteriote ja todistus voimassa olevasta opiskelijaoikeudesta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset tarkistetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastatteluja ja valintoja tehtäviin tehdään jo hakuajan kuluessa.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävässä suositellaan tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Eduksi katsomme voimassa olevan LOVe-luvan ja hygieniapassin. Mikäli voimassa olevaa lääkelupaa ei ole, tulee teoriaosuus suorittaa ennen sijaisuuden alkua.

Lisätietoja

http://www.kaksineuvoinen.fi

Tutustu työnantajaan

Rekrytoinnin palvelupäällikkö Sari Kuikka puh. 040 183 6398, sijaisrekrytoijat puh. 050 405 6739 tai rekrytointi@kaksineuvoinen.fi

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Ikäihmisten palvelut ja sosiaalipalvelut
Osoite: Kauppatie 127 A, 62200 Kauhava

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen vastaa kaikkien sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä Evijärven kunnan ja Kauhavan kaupungin yhteensä noin 19.000 asukkaalle. Kuntayhtymä on aktiivinen edelläkävijä laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä.

Tarjoamme henkilöstöllemme haasteita ja vaikuttamismahdollisuuksia, hyvän työyhteisön ja innovatiiviset kollegat sekä mahdollisuudet monipuoliseen ammatilliseen kehittymiseen.