Kesätyö / nuorisotoimen avustavat tehtävät

Lappeenrannan nuorisotoimen kesätyöpaikat kesällä 2021 lappeenrantalaisille nuorille

Kesätyöpaja Asinsaaren leirikeskuksessa 8. -11.6.2021 (16 työpaikkaa)

Tehtäviin kuuluvat erilaiset siivous-ja kunnostustyöt leirikeskuksen alueella nuorisotyöntekijöiden opastuksella. Asinsaaren leirikeskus sijaitsee Merenlahdella, n. 22 km päästä Lappeenrannan keskustasta. Kesätyöpajalle järjestetään päivittäin kuljetus (Monari - Asinsaari - Monari) Työpäivän pituus 6 tuntia + lounastauko (30 min. omalla ajalla). Kesätyöpajaan ja kaupunkityöpajoihin voivat hakea 2005-2007 syntyneet nuoret. Työpaikat jaetaan arpomalla hakijoiden kesken, joten hakulomakkeeseen riittää pakollisten tietojen täyttäminen.

Kaupunkityöpajat 14. - 18.6.2021 (20 työpaikkaa)

Tehtäviin kuuluvat erilaiset kunnostus- ja siivoustyöt ympäri kaupunkia nuorisotyöntekijöiden opastuksella. Työpisteet voivat vaihdella viikon aikana ja työntekijän tulee olla valmis liikkumaan paikasta toiseen. Kaupunkityöpajoille järjestetään tarvittaessa kuljetukset. Työpäivän pituus 5 tuntia + lounastauko (30 min. omalla ajalla). Kesätyöpajaan ja kaupunkityöpajoihin voivat hakea 2005-2007 syntyneet nuoret. Työpaikat jaetaan arpomalla hakijoiden kesken, joten hakulomakkeeseen riittää pakollisten tietojen täyttäminen.

Apuohjaajat Ohjaamoon 7.-18.6.2021 (4 työpaikkaa)

Ohjaamoon haettavat apuohjaajat tekevät Ohjaamon ja nuorisotoimen sometusta ja muuta markkinointia sekä Ohjaamon toiminnan ideointia ja kehittämistä nuorten näkökulmasta. Työpäivän pituus 5 tuntia + lounastauko (30 min. omalla ajalla). Apuohjaajiksi voivat hakea 2003-2007 syntyneet nuoret. Ohjaamon apuohjaajiksi hakevat valitaan haastattelun perusteella.

Apuohjaajat Rientolaan, 7.-24.6.2021 (4 työpaikkaa)

Haemme apuohjaajia Rientolan nuorisotilalle ja nuorisotoimen eri tilaisuuksiin (työajankohta ilmoitetaan myöhemmin). Työpäivän pituus 5 tuntia + lounastauko (30 min. omalla ajalla). Apuohjaajaksi hakeutuvalle katsotaan eduksi ryhmänohjaustaidot, oma-aloitteisuus ja kekseliäisyys. Lisää paikkoja saattaa tulla myöhemmin. Apuohjaajiksi voivat hakea 2003-2007 syntyneet nuoret. Apuohjaajiksi hakevat valitaan haastattelun perusteella.


Hakeminen tapahtuu kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi
Hakuaika 16.4.2021 klo 15 saakka

Lisätietoja

http://www.lappeenranta.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja työpaikoista antaa Ohjaamonuorisotyöntekijä Nina Laine, nina.laine@lappeenranta.fi p. 040 504 1946

Nuorisotoimi
Osoite: Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta

Lappeenrannan kaupungin organisaatiossa työskennellään ketterästi ja asiakaslähtöisesti yli hallinnollisten rajojen.

Asiakokonaisuuksiin keskittyvät konsernihallinnon tiimit tuottavat palveluja toimialoille, joiden keskinäisellä yhteistyöllä edistetään asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja seudullista elinvoimaisuutta.

Yhteistyö Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja elinkeinoelämän kanssa on keskeistä kaikilla toimialoilla varhaiskasvatuksesta yrityspalveluihin asti. Suomen ilmastopääkaupungissa suunnannäyttäjänä on kestävä kehitys.

Vuoden 2017 alussa tiivistetty ja kevennetty kaupungin organisaatiorakenne on luotu tulevaisuuden kaupungille, joka on valmiina työskentelemään maakuntahallinnon rinnalla seudullisesti, mutta samalla kansainvälisesti 2030-luvulle yltävän strategiansa mukaisesti.

Kaupungin organisaatio jakautuu konsernipalveluihin, hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialaan sekä elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialaan. Kaupunkikonserniin kuuluu lisäksi yhtiöitä ja yhteisöjä. Kaikkiaan organisaatiossa työskentelee noin 2200 osaajaa.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala koostuu varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, sekä nuorisotoiminnasta ja liikunta- ja kulttuuripalveluista.

Joukkoomme kuuluu 1700 osaajaa, jotka luovat perustaa lappeenrantalaiselle hyvinvoinnille, sivistykselle ja elinvoimalle. Arvojamme ovat oppiminen ja ihmisenä kasvaminen, yhdenvertaisuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys.

Nimilyhenteemme HySi kuvaa keskeistä toimintatapaamme eli kannustamista. Hyvä Sie!

Lappeenranta on savuton työpaikka.