Kesätyöntekijöitä (Elinvoima)

Lohjan kaupungin Elinvoima-toimiala hakee kesätyöntekijöitä erilaisiin tehtäviin 1-3 kk:n ajaksi.

Kesätyöntekijöiksi palkataan koululaisia tai opiskelijoita ja alaikärajana on peruskoulun päättäminen keväällä 2021.

Kesätyöpaikkoja on haettavissa useissa kaupungin yksiköissä.

Voit hakea kahteen työyksikköön. Tee valinnat hakemuksen kohdassa Missä haluaisit ensisijaisesti työskennellä ja Missä haluaisit toissijaisesti työskennellä. Kaupungin työyksiköihin pääset tutustumaan osoitteessa www.lohja.fi.

Kesätyöpaikkoja haetaan sähköisesti Internetissä osoitteessa www.kuntarekry.fi. Työavain LOH-06-2-21
Hakijoille ilmoitetaan valinnoista 31.3.2021.

ELINVOIMA-toimialan kesätyöpaikat 2021:

Palvelutuotanto:
- Rakennuttaminen ja kaupunkitekniikka:
Liikenneväylien hoito ja varikko (3-4 tehtävää)

- Puistot ja viheralueet:
Puistotöiden kesätyöntekijöitä sekä puutarha-alan harjoittelijoita puistotyöntekijöiksi (yhteensä 25 tehtävää).
Työ on puistojen, kaupungin kiinteistöjen ja katuviheralueiden kunnossapitotöitä.

- Tilakeskus:
Korjausrakentaminen: Rakennusaputyöt ja maalaustyöt (4 tehtävää, kesto 1 kk)
Tilojen ylläpito: Kiinteistöhuollon aputyöt (3 tehtävää, kesto 1 kk)

-Tilojen palvelut:
Siivouspalvelut (4 tehtävää): Laitoshuoltajan tehtävät
Ruokapalvelut (4 tehtävää): Ruokapalvelutyöntekijän tehtävät

Kaupunkisisällöt:
- Museo:
Kesäoppaat (3 tehtävää) Sammattiin Johannes Lohilammen museolle ja Paikkarin torpalle kesäkuusta-elokuun puoliväliin. Työtehtäviin kuuluu museoiden avoinna pito, opastus ja tilojen siisteydestä vastaaminen. Edellytetään 18 vuoden ikää, ruotsin ja englannin kielen taitoa, asiakaspalveluhenkisyyttä ja positiivista ja reipasta asennetta. Työaika on keskiviikosta sunnuntaihin.

Lohjan museolle Iso-Pappilaan (2-4 tehtävää) toukokuun lopusta elokuun loppuun. Työtehtäviin kuuluu näyttelyvalvontaa, asiakaspalvelua, tilojen siistimistä ja museokahvilan ylläpitoa. Edellytetään 18 vuoden ikää, asiakaspalveluhenkisyyttä ja positiivista ja reipasta asennetta. Luemme eduksi hygieniapassin, kokemuksen kahvilatyöskentelystä ja B-ajokortin. Sisältää myös viikonlopputyötä.

- Matkailu, markkinointi ja pr-yksikkö:
Lohjan matkailu (3 tehtävää, kesto 2-3 kk): Matkailuneuvonta, ryhmävaraukset, markkinointi, Asuntomessutyöt, tapahtumien organisointi, toimistotyöt.
Tytyri Elämyskaivos (3 tehtävää, kesto 3 kk): Asiakaspalvelu, lipunmyynti, markkinointi, toimistotyöt.
Molemmissa tehtävissä edellytyksenä on hyvä kielitaito (suomi, englanti, ruotsi), positiivinen palveluasenne ja oma-aloitteisuus, Lohja-tuntemus, valmius viikonlopputyöhön, hyvät atk-taidot sekä 18 vuoden ikä.

Kaupunkikehitys:
- Ympäristönsuojelun (1-2 tehtävää) toiminnon alueelle avustaviin ja projektiluonteisiin tehtäviin: luontokartoituksiin, luonnonhoitotöihin, pienvesien kartoitukseen, yritysvalvontaan ja -tarkastuksiin, ympäristönsuojelumääräysten, öljysäiliötarkastusten ja jätevesiasioiden valvontaan ja neuvontaan, tietojärjestelmätallennuksiin, ympäristönsuojelutiedotteiden ja ohjeiden valmisteluun, ympäristölupa-asioihin liittyviin alustaviin valmistelu- ja valvontatehtäviin sekä roskaantumisasioiden jälkiselvittelyyn. Ympäristönsuojelun kesätöihin otetaan ympäristöalan ammatti- ja korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoita tai vastaavaa kokemusta omaavia henkilöitä (Kesätöihin ei voida palkata peruskoululaisia tai lukiolaisia.)

Tervetuloa työskentelemään kanssamme! Lohjan kaupunki on savuton työnantaja!

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja voi kysyä sähköpostitse osoitteesta rekrytointi@lohja.fi.
Sähköinen hakemus tulee jättää osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään 26.2.2021 klo 23.00

Lohjan kaupunki
Osoite: Lohja, 08100 Lohja

Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats