Kesätyöt 2021

Kesätyöt

Korona tilanteen salliessa, Paraisten kaupunki tulee tarjoamaan kesätyötä seuraavasti.

PARAISTEN KAUPUNGIN KESÄTYÖPAIKKOJEN JA KESÄTYÖSETELIN ARVONTA 2021

Paraisten kaupunki julistaa avoinna olevat sijaisuudet ja kausityöpaikat haettaviksi verkkosivuillaan kohdassa ”Avoimet työpaikat”.

Osaan työpaikoista edellytetään 18 vuoden ikää tai alan kokemusta tai opintoja.

Vuosina 2003-2005 syntyneillä nuorilla on lisäksi mahdollisuus hakea kaikkien hakijoiden kesken arvottavia kesätyöpaikkoja. Näitä kesätyöpaikkoja voi hakea sähköisesti 27.1.-28.2.2021. Kesätyöpaikat on tarkoitettu Paraisten kaupungin alueella asuville nuorille, jotka tarvitsevat työkokemusta ja jotka eivät ole aikaisemmin saaneet kesätyöpaikkaa kaupungin kesätyöpaikka-arvonnoissa.

Kesätyöpaikat jaetaan siten, että kaupunki arpoo yhteensä 25 nuorta, jotka kutsutaan haastatteluun ennen kesätyöpaikan tarjoamista. Samalla arvotaan 20 kesätyöseteliä.

Corona-pandemiasta johtuen SESONKI STARTTI:a ei järjestetä 27.1.2021. Jos tarvitset apua työn haussa, ole meihin yhteydessä!

Kesätyö kestää kuukauden ja kuukausipalkka kokopäivätyöstä (38 tuntia 15 minuuttia viikossa) on vuonna 2021 830 euroa (palkka tarkistetaan vuosittain).

Alla esimerkkejä kesätyöpaikoista:

1) Puisto-, kunnossapito- tai siivoustyöt
• Ulkoalueiden, puistojen, rantojen ja kukkapenkkien hoito
• Kevyet kunnossapitotyöt, esim. maalaustyöt

2) Hoiva ja vanhustenhuolto
• Vuodeosasto ja muut hoitoyksiköt Paraisilla ja saaristossa
• Vanhusten asumisyksiköt ja vanhusten päivätoiminta Paraisilla ja saaristossa

3) Lapset, nuoret ja kulttuuri
• Päiväkodit Paraisilla ja saaristossa
• Lastenleirit
• Kirjastot, tiedottaminen

Kesätyösetelit
Myös ns. kesätyöseteleitä voi hakea sähköisesti. Kesätyösetelillä tarkoitetaan 300 euron tukea, jonka Paraisten kaupunki myöntää työnantajille, jotka palkkaavat vuosina 2003-2005 syntyneen nuoren kesätyöhön vähintään kahdeksi viikoksi. Nuoret hakevat kesätöitä itse ja työnantaja laskuttaa kaupunkia

Lisätietoja

http://www.parainen.fi

Tutustu työnantajaan

Aktivan yhteystiedot:
Jenni Lindroos, puh. 050 596 2108
Martina Oksanen, puh. 040 488 5657
Rantatie 32, 21600 Parainen

Paraisten kaupunki
Osoite: Rantatie 28, 21600 Parainen

Paraisten kaupunki on ainutlaatuinen noin 15 500 asukkaan saaristokaupunki Saaristomeren länsiosassa. Kaupungin keskusta on silti lähellä suuria kaupunkeja, Turkuun on 23 km, Helsinkiin 173 km ja Tampereelle 180 km. Parainen on kaksikielinen paikkakunta, jonka enemmistökielenä on ruotsi. Kaupungin pinta-ala on 5 545 km2, josta 80 prosenttia on vettä. Paraisten kaupungissa on maassamme eniten saaristossa asuvia asukkaita. Kaupungissa on myös eniten vapaa-ajanasukkaita (mökkejä on noin 8 000). Kaupungissa on viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva henkilöstö, joka huolehtii palveluiden tuottamisesta ja päivittäishallinnosta. Paraisten kaupunki on merkittävä työnantaja; kaupungissa on työntekijöitä kaikkiaan noin 1 000. Paraisten kaupungin avoimista työpaikoista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla, Kuntarekry.fi :ssä ja paikallisissa sanomalehdissä (Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser). Tietoa työpaikoista saa myös Työministeriön verkkosivuilta (www.mol.fi) ja työvoimatoimistosta.