Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja - Esbo stad

Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja

Tehtävän kuvaus: Haemme uudelle, toimintansa elokuussa aloittavalle, 3.-6. luokkien kieli-ja kulttuuriryhmälle opettajaa. Ryhmä toimii pienryhmänä Postipuun monimuotoisessa koulussa. Ryhmän tukena toimii myös avustaja. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.
Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan tai aineenopettajan kelpoisuus.Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.Tai:Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme kokemusta kieli- ja kulttuuriryhmien opettamisesta peruskoulussa, oppimisen tuen järjestämisestä sekä yhteis- tai samanaikaisopettajuudesta. Arvostamme myös hyviä vuorovaikutustaitoja sekä uusien opetusmenetelmien ja tietotekniikan käyttötaitoja.

  • Postipuun koulu
  • TyöpaikkaMääräaikainen
  • esp-3-1309-19
  • OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
  • 21.7.2019 - 24.7.2019 15:45
  • EspooUusimaa

Rehtori Anne Suomala 050-5201339

Postipuun koulu
Osoite: Ruutikuja 2, 02650 Espoo

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota.Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan