Kiertävä kunnaneläinlääkäri - Korsholms kommun

Länsirannikon ympäristöyksikkö hakee
KIERTÄVÄÄ KUNNANELÄINLÄÄKÄRIÄ,
sijoituspaikkana Pirttikylä ja työpisteinä alueen eläinlääkärivastaanotot.

Työtehtäviisi kuuluvat eläinlääkäripalvelut ympäristöyksikön viidellä vastaanotolla, jotka sijaitsevat Kristiinankaupungissa (Tiukka), Närpiössä (Pirttikylä), Maalahdessa, Mustasaaressa (tilapäisesti Vöyrillä) ja Vöyrillä. Työ tehdään laaditun työaikataulun mukaisesti pääasiassa vakinaisten kunnaneläinlääkäreiden vapaiden aikana. Virka on täysin uusi, joten kiertävä eläinlääkäri voi osittain muotoilla oman työnsä. Kiertävä eläinlääkäri pyrkii sijaistamaan samanaikaisesti kahta lähekkäin olevaa aluetta, joten saatava korvaus on suurempi.

Virkaan sisältyy päivystysvelvollisuus pohjoisella ja eteläisellä päivystysalueella. Länsirannikon ympäristöyksikön alueella päivystyskorvaus maksetaan kaksinkertaisena. Kahdesta arkipäivän päivystysvuorosta ansaitsee lisäksi yhden vapaapäivän ja viikonloppupäivystyksestä ansaitsee kaksi vapaapäivää. Pirttikylän ja Vöyrin vastaanotoilla on yöpymismahdollisuus.

Työnantaja tarjoaa praktikkotyöhön soveltuvan aloituspakkauksen.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu eläinlääkäri, kelpoisuus valtioneuvoston eläinlääkintähuollosta antaman asetuksen 2. §:n mukainen.

Toivomme, että sinulla on aiempaa kunnallishallinnon kokemusta ja tuntemusta. Viranhoito edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttöä.

Yhteistoiminta-alueen hallintokieli on ruotsi. Kielitaitovaatimuksena on ruotsin ja suomen kielen hyvä ymmärtämisen taito, suullinen taito ja kirjallinen taito. Hakemuksen yhteydessä on toimitettava julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) ja valtioneuvoston suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa antaman asetuksen (481/2003) mukainen todistus.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaan. Ehtona viran vastaanottamiselle on, että virkaan valittu henkilö toimittaa hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja todistuksen huumausainetestistä ennen viran vastaanottamista. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Virka otetaan vastaan 1.11.2021 tai sopimuksen mukaan.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tommy Stenlund, 044 727 1284, tommy.stenlund@mustasaari.fi

Lisätietoja

Korsholms kommun, Koncerntjänster, Samhällsbyggnad, Västkustens miljöenhet

Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Maalahti, Mustasaari, Närpiö ja Vöyri muodostavat ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon yhteistoiminta-alueen. Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Mustasaari ja Närpiö ovat järjestäneet myös ympäristönsuojelun kuntien yhteistyönä. Noin 50 000 asukkaan alue on kaksikielinen, ja enemmistön kielenä on ruotsi. Isäntäkuntana toimii Mustasaaren kunta. Käytännön työstä vastaa tällä hetkellä 14 ympäristö- ja terveystarkastajaa, viisi eläinlääkäriä ja valvontaeläinlääkäri. Ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö vastaa ympäristöyksikön yleisestä ohjauksesta ja johtaa ympäristöterveydenhuoltoa ja eläinlääkintähuoltoa. Ympäristönsuojelun toimintaa johtaa ympäristönsuojelupäällikkö.


Osoite: Matuschvägen 6, 66270 Pörtom

Rekommenderade jobb