test

Kuopion Tilapalveluissa on haettavana kiinteistökehitysasiantuntijan virka. Virka täytetään sopimuksen mukaan. Virka on uudelleen haettavana ja aiemmin virkaa hakeneet huomioidaan haussa mukana.

Viranhaltijan keskeisinä tehtävinä on
- vastata Kuopion Tilapalveluiden hallinnassa olevien rakennusten myynti- ja purkuprosessista
- toimia Kuopion Tilapalveluiden yhteyshenkilönä kiinteistökehityshankkeissa
- hoitaa vastuullaan olevien rakennusten osalta toimitilojen vuokraus ja niihin liittyvät sopimusasiat neuvotteluineen
- ylläpitää rakennusten salkutusta.

Lisäksi henkilö vastaa Kuopion Tilapalveluiden toimintasäännössä asiakkuuspäällikölle ja kiinteistökehitysasiantuntijalle määriteltyjen tehtävien hoitamisesta.

Hakijalta vaaditaan vähintään opistotasoinen kaupallinen tai hallinnollinen tutkinto tai vähintään opistotasoinen rakentamisen tutkinto tai vähintään opistotasoinen kiinteistöalan tutkinto. Lisäksi edellytämme kiinteistöliiketoimintaan, isännöintiin, kiinteistötalouteen, kiinteistöarviointiin liittyvää koulutusta ja joihinkin edellä mainittuihin asiantuntijatehtäviin liittyvää vähintään viiden (5) vuoden työkokemusta.

Arvostamme myynnillistä, oma-aloitteista ja tavoitteellista asennetta, hyviä tietoteknisiä valmiuksia ja yhteistyötaitoja sekä kelpoisuusvaatimuksissa mainittuihin asiantuntijatehtäviin liittyviä, voimassa olevia yleisesti tunnustettuja ja rekisteröityjä ammattipätevyyksiä (esim. LKV)

Työaika: 36,25 h/vko.

Palkkaus: TS TVA E4 (3.824,46 € + ammattialalisä enintään 8 %)

Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus.

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi/kuopion-tilapalvelut

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa tila- ja hallintopäällikkö Heikki Kekäläinen, ouh. 044 718 5078

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, Kuopion Tilapalvelut

Kuopion Tilapalveluiden tehtävänä on järjestää terveellisiä, turvallisia ja tarkoituksenmukaisia tiloja palvelualueiden tarpeisiin. Asiantuntijaorganisaationa vastaamme lisäksi kaupungin omistamien toimitilojen (yli 500 rakennusta ja yhteensä 660.000 brm2) ylläpidosta ja kiinteistökehityksestä. Teemme yhteistyötä jokaisen osaamista arvostaen ja työhyvinvointi on meille tärkeää. Tuemme työntekijöidemme ammatillista kehittymistä lisäkoulutuksin. Tilapalvelujen yli 40 asiantuntijan joukko jakaantuu toimitila-, hanke- ja ylläpitopalveluihin. Etsimme joukkoomme kiinteistökehitysasiantuntijaa/asiakkuuspäällikköä.

Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb