Kirjastonjohtaja

Rovaniemen kaupungin sivistyksen toimialalla, vapaa-ajan palveluissa on haettavana kirjastonjohtajan virka.

Kirjastonjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää kirjasto- ja tietopalveluja sekä vastata siitä, että toiminnalliset, laadulliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Kirjastopalvelut ovat osa kaupungin vapaa-ajan palvelualuetta ja sivistyksen toimialaa. Kirjastonjohtaja osallistuu yhteisten toimintojen kehittämiseen.

Rovaniemen kaupungin kirjastoverkkoon kuuluu pääkirjaston lisäksi kolme lähikirjastoa, kolme kyläkirjastoa sekä kaksi kirjastoautoa. Vakinaisen henkilökunnan määrä on 52. Rovaniemen kaupunginkirjasto toimii alueellisena kehittämiskirjastona sekä Suomen saamelaisena erikoiskirjastona.

Alueellisella kehittämistehtävällä luodaan edellytyksiä toimialueen yleisten kirjastojen toiminnan vahvistumiselle. Kehittämistehtävällä tuetaan toimialueen yleisten kirjastojen kehittymistä ja henkilöstön osaamista sekä edistetään yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on kirjastolain 29.12.2016/1492 17 § mukainen kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaadittava kelpoisuus eli virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Arvostamme kokemusta johto- ja esimiestehtävistä, kykyä ja näkemystä toiminnan kehittämiseen, aktiivisuutta sekä yhteistyö- ja organisointitaitoja.

Viran täyttämisessä noudetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.

Virkaa haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta voi hakemuksen toimittaa osoitteella: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, Koskikatu 27, 3.krs, 96100 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike.

Hakemusten tulee olla perillä 17.12.2019 klo 15.00 mennessä. Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Tutustu työnantajaan

Palvelualuepäällikkö Merja Tervo, 040 736 5671

Rovaniemen kaupunki, Sivistyspalvelukeskus, Vapaa-aika
Osoite: Jorma Eton tie 6, 96100 Rovaniemi

Rovaniemi on kasvava arktisen osaamisen kaupunki, jossa hyvä elämä perustuu yhdessä tehtävään sujuvaan arkeen puhtaassa luontoympäristössä. Rovaniemen kirjasto edistää toiminnallaan alueen elinvoimaisuutta, asukkaiden hyvinvointia ja vireyttää kaupungin kulttuurielämää.