Kirjastovirkailija - Pirkkalan kunta

Kirjastovirkailija - Pirkkalan kunta

Pirkkalan kunnan hyvinvointia edistävissä palveluissa on haettavana kirjastovirkailijan tehtävä 1.7.2019 alkaen. Pääasiallinen työskentelypaikka on Pirkkalan pääkirjasto, mutta työhön kuuluu myös työnkiertoa muissa Pirkkalan kirjastoissa.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Eduksi katsotaan kokemus koti- ja laitoskirjastopalveluista ja hakeutuvista kirjastopalveluista. Myös muu kirjastoa hyödyttävä erikoisosaaminen otetaan huomioon. Oman auton käyttö katsotaan eduksi.

Tehtävässä onnistumisen kannalta keskeisiä ominaisuuksia ovat aloitekyky, organisointi- ja yhteistyökyky sekä esiintymis- ja vuorovaikutustaidot. Työ edellyttää kokemusta erilaisten asiakasryhmien kanssa toimimisesta sekä ryhmien vetämisestä.

Kirjastovirkailijan tehtävänä on kehittää, suunnitella ja toteuttaa Pirkkalan kunnankirjaston kotipalvelutoimintaa ja kirjaston hakeutuvia palveluita. Kirjastovirkailija tekee yhteistyötä kunnan eri yksiköiden ja palveluiden kanssa vahvistaen jokaisen kuntalaisen mahdollisuuksia käyttää kirjaston palveluita.

Työ sisältää tiivistä yhteistyötä kunnan eri yksiköiden kanssa, vierailuja mm. palvelutaloihin ja muihin kunnan alueella sijaitseviin yksiköihin, kirjaston palveluiden opastamista, säännöllistä asiakaspalvelua ja kokoelmanhoidollisia tehtäviä sekä muita erikseen sovittavia tehtäviä. Kirjastovirkailijan tehtäviin kuuluu myös Kirkonkylän kirjastossa sijaisena toimiminen tarvittaessa.

Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävä täytetään 6 kk koeajalla.
Työaika 36,75 h/vko. Työ on kaksivuorotyötä ja siihen sisältyy säännöllistä ilta- ja viikonlopputyötä

Valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä soveltuvuuslausunto terveydentilastaan.

Alkuperäiset työ- ja tutkintotodistukset on esitettävä haastattelun yhteydessä.

Kirjastopalvelupäällikkö Laura From, puhelin: 040 133 5782 tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Pirkkalan kunta
Adress: Pirkkala, 33960 Pirkkala

Pirkkala on yli 19 000 asukkaan kunta, joka työllistää noin 1400 henkilöä. Pirkkala sijaitsee Pirkanmaalla, Tampereen kaupunkiseudulla. Tilastojen mukaan Pirkkala on Suomen vetovoimaisin kunta, jonka asukasluku on 2000-luvulla kasvanut nopeimmin suhteessa väkilukuun. Ikärakenteeltaan nuoressa kunnassa asuu paljon lapsiperheitä, ja väestö on maan kolmanneksi koulutetuinta.
Kuntien asukastyytyväisyystutkimuksessa Pirkkala on sijoittunut viime vuosina kärkikolmikkoon. Tästä kuuluu kiitos henkilöstöllemme, josta haluamme pitää hyvää huolta. Mukavan kokoinen organisaatio antaa työnteolle mielekkäät puitteet, joissa pääset kehittämään osaamistasi. Pirkkalan kunnan arvot – välittäminen, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja luovuus – näkyvät arjessamme.
Pirkkalan kunta tarjoaa työntekijöilleen monia etuja, kuten esimerkiksi tukea liikuntaharrastuksiin, työkyvyn ylläpitämiseen ja omaehtoiseen opiskeluun. Olemme savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren