Kirjastovirkailija - Forssan kaupunki

FORSSAN KAUPUNKI julistaa haettavaksi kirjastovirkailijan (lasten ja nuorten kirjastopalvelut) toimen.

Keskeisinä tehtävinä ovat lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistäminen sekä monilukutaidon tukeminen, mediakasvatus ja tiedonhaun opetus. Kirjastovirkailija osallistuu myös nuorille suunnatun aineistokokoelman valintaan, hankintaan ja luettelointiin sekä sisältöjen avaamiseen ja välittämiseen. Hän myös suunnittelee ja järjestää nuorille suunnattuja tapahtumia. Vakanssiin liittyy myös tehtäviä kirjaston verkkopalveluihin liittyen. Päivittäisiin tehtäviin kuuluvat myös osallistuminen pääkirjaston kokoelman järjestämiseen, lainauksenvalvontaan sekä muuhun asiakaspalvelutyöhön.

Työtehtävät edellyttävät hyvää suomenkielen taitoa, lasten ja erityisesti nuortenkirjallisuuden tuntemusta, kirjastoammatillista tietotekniikka- ja sovellusosaamista sekä kokemusta ja osaamista monikanavaisesta viestinnästä. Pedagoginen osaaminen ja hyvä englannin kielen taito ovat eduksi.

Haemme kirjastoalan ammattilaista, jolla on hyvä lasten ja erityisesti nuortenkirjallisuuden tuntemus, kirjastoammatillista tietotekniikka- ja sovellusosaamista sekä kokemusta ja osaamista monikanavaisesta viestinnästä. Pedagoginen osaaminen ja hyvä englanninkielen taito ovat eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään on soveltuva ammatillinen perustutkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 35 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Hakijoita, joilla ei ole kelpoisuusehdon mukaista koulutusta, ei oteta valinnassa huomioon.

Työaikaan sisältyy myös säännöllistä ilta- ja lauantaityötä. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Koeaika on 6 kuukautta. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.
Työ alkaa 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan.

Läs mer

http://www.forssa.fi
https://www.forssa.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/kirjasto/

Marika Arvo, lasten- ja nuortenosastonjohtaja, puh. (03) 4141 5409 tai (03) 4141 5405.
Jos tarvitset apua sähköisen hakemuksen jättämiseen, ota yhteys henkilöstöpäällikköön:
Esa Sinisalo, 050 5590 851 tai esa.sinisalo@forssa.fi
Apua ongelmatilanteisiin Kuntarekryn käytössä löydät näiltä sivuilta:
https://www.kuntarekry.fi/fi/ukk

Forssan kaupunginkirjasto
Adress: Wareninkatu 4 B, 30100 Forssa

Forssan kaupunki sijaitsee Lounais-Hämeessä, Helsinki-Turku-Tampere-kolmion keskellä. Forssan kaupunginkirjasto tuottaa kirjasto- ja tietopalveluita kaupunkistrategian, LastenForssa-ohjelman sekä Unicef Lapsiystävällinen kunta -statuksen mukaisesti tiiviissä yhteistyössä muiden Louna-kirjastojen sekä alueen kulttuuritoimijoiden kanssa historiallisella Kehräämöalueella.

Mer om arbetsgivaren