Klasslärare - Kronoby kommun

Vi söker till Centralskolan i Kronoby en klasslärare för läsåret 2019-2020. Anställningen ett moderskapsvikariat och är tidsbestämd. Anställning till en början för höstterminen, fram till och med 31.12.2019. Enligt planerna är det dock tänkt att anställningen förlängs till läsårsavslutningen 30.5. Vikarien anställs för den tid som ordinarie ansöker om tjänstledighet. Undervisning i åk 1-6 med årskurs 3 som egen klass.

Läs mer

https://www.kronoby.fi/barn-och-unga/grundlaeggande-utbildning/centralskolan/

Rektor Mats-Erik Käld, 040 1590691
Bildningschef Tony Widjeskog 040 6610169

Kronoby kommun
Adress: Kronobyvägen 4, 68500 Kruunupyy

Centralskolan i Kronoby har under läsåret 2019-2020 ca 192 elever, med undervisning i åk 1-6.

Mer om arbetsgivaren