Klasslärare med rektorsuppgifter, (R 2524) - Raseborg stad

Vi rekryterar en klasslärare till Svartå skola, som är en skola med ca 40 elever i årskurserna 1-6. Till tjänsten hör rektorsuppgifter.
Vi värdesätter god samarbetsförmåga, omtanke om elevernas välbefinnande och ett intresse för kollegialt lärande och allmänna skolutvecklingsfrågor. Erfarenhet av formativa arbetssätt i klass är meriterande. Du har en modern inlärningssyn och är förtrogen med digitala verktyg i undervisningen. Du är intresserad av att utveckla din undervisning och utvärdera lärandet.
Behörighetskraven är i enlighet med förordning (986/1998) samt lämplighet för tjänsten. Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Mer om arbetsgivaren

Elisabet Ehrstedt, undervisningschef
tel. 019 2892144

Raaseporin kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetus, ruotsi, Svartå skola
Adress: Askersvägen 37, 10360 Mustio

Bildningsväsendets målsättning, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen samt vidare till andra stadiets gymnasieutbildning är en ledande tanke i vårt arbete . Vi arbetar med att synliggöra lärandet och utgår från barnets styrkor. I Raseborg finns 12 svenskspråkiga grundskolor och 2 gymnasier med sammanlagt ca 1800 elever.

Raseborg stad - Rökfri arbetsplats Raseborg stad - UNICEF en barnvänlig kommun