Beskrivning av jobbet: Vi söker en klasslärare till Smedsby skola.

Skolans namn och adress: Smedsby skola, Gammelstens 5, 02750 Esbo.

Arbetstid enligt UKTA

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Tjänsteförhållandet börjar i augusti 2021.

Behörighetskrav: Klasslärarexamen.

Lärarbehörigheterna fastställs i enlighet med förordningen nr 986/98 om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.

En lärare som undervisar i den grundläggande utbildningen skall ha utmärkt förmåga att använda skolans undervisningsspråk i tal och skrift.

Vi förutsätter att du har god sammarbetsförmåga, är flexibel och kan arbeta mångsidigt. Kunskaper att arbeta i mångproffesionella team är till fördel i vår skola.

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

En fördel är ifall du kan undervisa i språk samt har goda tekniska kunskaper både i slöjd och ICT.


Smedsby skola är en medelstor skola med sex enkla klasser. Den är belägen i närheten av Åboleden och Ring 2, söder om Grankulla. Smedsby skola omgärdas av skogs- och åkermark, som ger oss fina möjligheter till naturstudier och friluftsliv i skolans direkta närmiljö.

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Esbo erbjuder barn och unga mångsidig och högkvalitativ undervisning som utgör en grund för livslångt lärande. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Läs mer

https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Grundlaggande_utbildning/Skolor/Smedsby_skola

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare upplysningar ger: Rektor Tony Björk, tel. 046 877 1987

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster, Skolorna och gymnasiet, Smedsby skola
Adress: Gammelstens 5, 02750 Espoo

Esbo är hemstad för ca 290 000 personer. Esbo är Finlands näst största stad och en trivsam bostadsort som lever, växer och utvecklas.

Vi erbjuder våra invånare mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser, välvårdade grön- och friluftsområden, goda utbildningsmöjligheter och mycket annat som behövs för att människor ska må bra.

I Esbo förenas toppkompetens, en variationsrik natur samt trivsamma och trygga bostadsområden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter att arbeta och utveckas.

Vi vill att du ska trivas i Esbo – och kunna utveckla din kompetens bland de främsta i landet.

Ett rökfritt Esbo!