Klasslärare, Smedsby skola - Esbo stad

Klasslärare, Smedsby skola - Esbo stad

Beskrivning av jobbet: Klasslärare

Arbetsplats: Smedsby skola

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Behörighetskrav: Klasslärarexamen

Vi förutsätter: Samarbetsförmåga, positiv inställning till att jobba med komplärare och erfarenhet av framgångsrikt arbete med elever inom intensifierad stöd.

Vi värdesätter: Intresse för utveckling av skolkultur och nybörjarundervisning

Smedsby skola är en medelstor skola med sex enkla klasser. Den är belägen i närheten av Åboleden och Ring 2, söder om Grankulla. Smedsby skola omgärdas av skogs- och åkermark, som ger oss fina möjligheter till naturstudier och friluftsliv i skolans direkta närmiljö.

Läs mer

https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Grundlaggande_utbildning/Skolor/Smedsby_skola

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare upplysningar ger: Rektor Tero Turunen, tero.t.turunen(@)espoo.fi, 0505275291

Svenska bildningstjänster
Adress: Gammelstens 5, 02750 Espoo

Esbo är hemstad för ca 280 000 personer. Esbo är Finlands näst största stad och en trivsam bostadsort som lever, växer och utvecklas.

Vi erbjuder våra invånare mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser, välvårdade grön- och friluftsområden, goda utbildningsmöjligheter och mycket annat som behövs för att människor ska må bra.

I Esbo förenas toppkompetens, en variationsrik natur samt trivsamma och trygga bostadsområden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter att arbeta och utveckas.

Vi vill att du ska trivas i Esbo – och kunna utveckla din kompetens bland de främsta i landet.

Ett rökfritt Esbo!