Skip to main content
test

Cygnaeus skola söker två klasslärare för visstidsanställning.

I våra två enheter, Cygnaeus skola och Braheskolan går detta läsår runt 540 elever, från åk 1 till åk 6. Vi har en personalstyrka på över 50 medarbetare som samverkar i utvecklingen av undervisningen. För oss är det viktigt att såväl elever som personal trivs i skolan, hos oss är alla lika viktiga. I personalundersökningar upplever personalen att de trivs på sin arbetsplats och upplever delaktighet och möjlighet att utvecklas i deras arbete.

Till Cygnaeus skola söker vi klasslärare för årskurs 3 och 4. Årskurserna består av flera parallellklasser så det finns ett kunnigt lärarlag till ditt stöd. Dessutom kommer du som ny klasslärare att få ta del av vårt välfungerande mentoreringsprogram för nya lärare.

Behörighetskrav i enlighet med förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998.
Den som väljs bör uppvisa godtagbart straffregisterutdrag före tillträdandet.
Den ena tjänsten besätts för tiden 4.11.2023-1.6.2024 och den andra tjänsten besätts för tiden 15.1.2023-1.6.2024, båda med prövotid.

Läs mer

https://blog.edu.turku.fi/cygnaeus/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Närmare uppgifter ges av rektor Nicke Wulff, tfn 040 6704 248, e-post namn.efternamn(a)edu.turku.fi
Att lämna in ansökan: Platsen skall sökas elektroniskt under Sök arbetsplats.

Lär dig mer om oss

Åbo stad, svenskspråkig fostran och undervisning, grundläggande utbildning, Cygnaeus skola

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är en av de största arbetsgivarna i regionen med mer än 6 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.


Adress: Mariegatan 7, 20100 Turku

Rekommenderade jobb