Klasslärare tillsvidare - Nykarleby stad

Klasslärartjänst tillsvidare , placering i Socklot skola vid tjänsteförhållandets inledande

Vi söker dig som har den behörighet som föreskrivs i lagstiftningen (F om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 1998/986), men dessutom är en person med yrkeskunnighet och pedagogisk kompetens. Du har behörighet att undervisa i slöjd, i första hand teknisk slöjd. Gymnastik som specialiseringsämne prioriteras också.

Vi förutsätter att du som person är ansvarstagande, uppskattar att arbeta i lag såväl som självständigt samt har intresse för förändring och pedagogiskt utvecklingsarbete tillsammans med dina kolleger. Du är en ledare för eleverna och respekterar, motiverar och uppmuntrar dem i deras arbete. Du sätter eleven i fokus, tar tillvara elevernas olika lärstilar och anpassar din undervisning för att ge eleverna en optimal möjlighet till utveckling. Du har ett positivt förhållningssätt till elever i behov av särskilt stöd. Information och kontakt till vårdnadshavarna är en naturlig del av ditt veckoarbete. Du använder IT som ett naturligt verktyg i såväl undervisning som i det övriga arbetet.
I rollen som klasslärare är du en god och engagerad relationsbyggare (lärare-elev) som skapar ett positivt och inkluderande arbetsklimat som gynnar elevens inlärning och skolgång.


Vi betonar följande kompetensområden vid rekryteringen:
1. Elevsyn
2. Pedagogisk ledarskaps- och interaktionsförmåga
3. Kommunikations- och samarbetsförmåga
4. Personlig motivation samt flexibilitet och nytänkande

Sökanden bör bereda sig på att vid behov genomgå intervju, arbetsprov och personlighetstest.

Tjänsteinnehavarna är anställda i Nykarleby stad och placeras av arbetsgivaren inom kommunen. Prövotiden för tjänster är 6 mån. Den som valts bör inom en månad efter valet uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

Läs mer

https://www.nykarleby.fi/smabarnspedagogik-och-utbildning/skolor/socklot-skola/

Mer om arbetsgivaren

Bildningsdirektör Teresia Tötterman-Engström tel.050 4433 575 eller via e-post teresia.totterman-engstrom@nykarleby.fi
Socklot skolas rektor Gun-May Liljedahl tel. 050 5966318 eller via e-post
gun-may.liljedahl@nykarleby.fi
Bildningsekonom Barbro Julin, tel 06-7856401 eller via e-post barbro.julin@nykarleby.fi

Nykarleby stad, bildningsavdelningen
Adress: Topeliusesplanaden 7, 66900 Uusikaarlepyy

http://www.nykarleby.fi Av tradition förknippas Nykarleby med bildning, utbildning och undervisning. Det arvet vill vi förvalta väl. I vår strävan att erbjuda eleverna en god och trygg inlärningsmiljö satsar vi på ändamålsenliga undervisningsgrupper och fortbildning för lärarna. Vi är en lärande organisation som arbetar med utveckling och framförhållning med betoning på en enhetlig lärstig.