Klasslärare - Åbo stad, Bildningssektorn

Klasslärare i Sirkkala skola

Välkommen i vår gemenskap.

Sirkkala skola omfattar årskurserna 1-6. Elevantalet rör sig för tillfället kring 250. Då vi efter två år, hösten 2023, flyttar tillbaka till våra nyrenoverade och nybyggda utrymmen blir vi flera. Vi jobbar, förutom traditionellt, även med kompanjonlärarskap och inklusion där det är möjligt.

Vi är måna om en varm, öppen och tolerant atmosfär för alla parter - för elever, personal och vårdnadshavare.
Vi söker dig med god samarbetsförmåga, flexibilitet och en vilja att jobba i team.
Ett intresse för aktivt lärande är något du värnar om och du är en god språklig förebild för eleverna.
Du är redo att ta dig an vilken årskurs som helst från 1 till 6. Du undervisar även gärna i musik.

Behörighetskrav i enlighet med förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998.

Den som väljs bör uppvisa godtagbar utredning om hälsotillstånd och straffregisterutdrag före tillträdandet.
Tjänsten besätts tills vidare från 1.8.2021 med sex månaders prövotid.

För att främja jämlikhet och likabehandling använder Åbo stad anonym rekrytering. I praktiken innebär detta att man i det första skedet av rekryteringsprocessen inte ska ange uppgifter om till exempel ålder, modersmål eller kön som svar på de öppna frågorna i arbetsansökningen. Även om en del av dessa uppgifter frågas för bakgrundsinformation, syns de inte i den anonyma ansökningsrapporten för den rekryterande chefen. Målet med anonym rekrytering är att rikta uppmärksamheten på sökandes yrkesmässiga kunnande och arbetserfarenhet

Läs mer

https://blog.edu.turku.fi/sirkkalaskola/

Mer om arbetsgivaren

Närmare uppgifter ges av rektor Elise Kurtén, tfn 050 4323658, e-post namn.efternamn(a)turku.fi
Att lämna in ansökan: Ansökan inlämnas i första hand elektroniskt. Skriftliga ansökningar kan inlämnas innan ansökningstiden utgår till Bildningssektorns registratur, PB 355, 20101 Åbo.

Åbo stad, Bildningssektorn, Grundläggande utbildningen, Sirkkala skola
Adress: Sirkkalagatan 20, 20700 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.

Suggested jobs