Klasslärare - Vasa stad

Svenska grundläggande utbildning i Vasa stad söker en klasslärare till Gerby skola.

Skolan har 295 elever fördelade i 17 basundervisningsgrupper i årskurserna 1-6.

Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998.

Språkkunskapskrav är goda kunskaper i svenska (språkintyg). Svenska är undervisningsspråk hos oss.

Vi förutsätter att du är intresserad av att undervisa i alla årskurser, men framför allt i åk 1-3. Kunskaper i och intresse för att undervisa i finska och modersmålsinriktad finska värdesätts.

Vi värdesätter även en positiv elevsyn samt att klassläraren har erfarenhet av att utveckla arbetsmodeller i enlighet med läroplanen, framförallt kring formativ bedömning. Vi utgår från att klassläraren har en öppenhet och ett intresse av att pedagogiskt utnyttja digitala verktyg.

Prövotiden är sex månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg (T-intyg) över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

De som kallas till intervju ska ta med examens- och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Rektor Fredrik Sundell, tfn. 040 581 3147

Bildningssektorn/Gerby skola
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.

Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare