Klasslärarvikariat i årskurs 1 - Raseborg stad

Du har en modern inärningssyn och är förtrogen med digitala verktyg i undervisningen. Du är intresserad av att utveckla och utvärdera lärandet. Du har god samarbetsförmåga och vill utveckla din undervisning.
Du har god beredskap att arbeta med att synliggöra lärandet och att utgå från barnets styrkor i din undervisning.
Vi värdesätter kollegialt lärande, ett formativt arbetssätt samt omtanke för elevernas välbefinnande.
Behörighetskrav i enlighet med förordning (986/1998) samt lämplighet för tjänsten.

Mer om arbetsgivaren

Klas Dahlqvist, telefon 019 289 3741

Österby skola
Adress: Pojoviksgatan 18, 10620 Tammisaari

Kom och jobba i härliga Raseborg. Bildningsväsendets målsättning, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen samt vidare till andra stadiets gymnasieutbildning är en ledande tanke i vårt arbete. Vi arbetar med att synliggöra lärandet och utgår från barnets styrkor. Du har en modern inlärningssyn och är förtrogen med digitala verktyg i undervisningen. Du är intresserad av att utveckla och utvärdera lärandet. Du har god samarbetsförmåga och vill utveckla din undervisning.

Raseborg stad - Rökfri arbetsplats Raseborg stad - UNICEF en barnvänlig kommun