test
Kokki  100 % - Närpes stad

Närpiön kaupungin tekninen lautakunta julistaa haettavaksi kokin toimen Närpiön kaupungin ruokapalveluissa. Työsuhteen alussa ensisijaisena sijoituspaikkana Närpiön palvelukeskus.

Työaika on 38,25 h/v, johon sisältyy pyhä- ja iltatyötä sekä tarpeen mukaan työtä Närpiön kaupungin muissa keittiöissä.

Kelpoisuusvaatimuksena on hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto. Erityisruokavaliopalvelujen osaaminen lasketaan eduksi. Hygieniapassi on työssä pakollinen. Työtehtävien hoitaminen edellyttää IT-taitoja.

Kokki osallistuu päivittäiseen työhön, johon kuuluu erilaisia valmistelutehtäviä sekä ruoanvalmistusta. Kokki osallistuu yhdessä keittiön työtiimin kanssa keittiön työtehtävien hoitamiseen.
Toiminnan sujuvuuden kannalta hyvä yhteistyökyky muun henkilökunnan kanssa on tärkeää. Haluamme yhdessä kehittyä ja kehittää toimintaamme yhä paremmaksi sekä huomioida asiakkaiden toiveet.

Haemme työtiimiimme iloista ja energistä kokkia valmistamaan asiakkaillemme hyvää ja ravitsevaa ruokaa myönteisellä asenteella.
Edellytämme tehtävään valitulta toimeliaisuutta ja kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä. Arvostamme joustavuutta ja oma-aloitteisuutta.

Iloisella työporukalla työpäivät ovat hauskoja ja työn tulokset hyviä!

Työn aloitus 7.3.2022, tai sopimuksen mukaan.

KVTES:n mukainen tehtäväkohtainen palkkaus. Työsuhteessa sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen työn aloittamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työn sijainti voi tarvittaessa muuttua Närpiön kaupungin ruokapalvelualueella.

Hakukelpoisuuden osoittavat todistukset on liitettävä hakemukseen, jotta hakemus olisi pätevä. Hakemus hylätään, mikäli näitä ei toimiteta hakemuksen yhteydessä.

Hakemus on toimitettava sähköisesti Kuntarekryn kautta viimeistään 1.2.2022 klo 21.00


Lisätietoja

http://www.narpes.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat ruokapalveluesimies Britt-Louise Groos, puh. 040 1263501, arkisin klo 8.00-14.00 tai ruokapalvelupäällikkö Maj-Britt Grönberg, puh. 040 1600929.

Lisätietoja

Närpes stad, matservice

Organisaation kuvaus

Närpiön kaupungilla on 650 vakinaista ja noin 250 määräaikaista työntekijää jaettuna n. 40:lle työpaikalle laajassa kunnassamme, ja on siten Suupohjan rannikkoseudun suurin työnantaja. Henkilöstö jakaantuu osastoittain siten, että 44 % työskentelee hoitoalalla, 34 % sivistyspuolella, 19 % teknisen sektorin tehtävissä ja 3 % yleisessä hallinnossa. Kaupunki on kaksikielinen 1.1.2016 lukien ja hallintokieli on ruotsi. Närpiön kaupunki on savuton työpaikka. Puutarhakaupungissamme kaunis ja meriläheinen luonto yhdistyy hyvän palvelun ja rikkaan elinkeinoelämän kanssa. Yrittäjyyttä pidetään elämäntapana. Närpiöstä löytyy innostusta ja voimakasta uskoa tulevaisuuteen ja kaupungin elinvoimaan. Närpiön kaupunki on avoin ja vastaanottava - tule viihtymään kanssamme!


Osoite: Kyrkvägen 2, 64200 Närpes

Rekommenderade jobb