test
Köksbiträde  100% - Närpes stad

Tekniska nämnden i Närpes lediganslår en befattning som köksbiträde till Närpes stads matservice vars primära placering vid anställningens början är Närpes servicecenter.

Arbetstid 38,2 5 h/v. Helg och kvällsarbete ingår. Arbetar även vid behov i Närpes stads övriga kök.

Behörighetsvillkor är grundexamen inom hotell- restaurang- och cateringbranschen eller motsvarande tidigare examen. Hygienpass är obligatoriskt för arbetet.

Köksbiträdet deltar i det dagliga arbetet, tillsammans med kökets arbetsteam.
För att få en fungerande verksamhet krävs en god samarbetsförmåga med övriga personalen. Tillsammans vill vi utvecklas och utveckla vår verksamhet så att den blir bättre och bättre och svarar mot kundens önskemål.

Vi söker till vårt arbetsteam ett glatt och positivt köksbiträde, full av energi.

Vi förutsätter att den som väljs är driftig och kan arbeta både självständigt och i grupp. Vi värdesätter att du är flexibel och kan ta egna initiativ.
Intresse och erfarenhet av rationell städning.
Ett glatt arbetsteam gör en rolig arbetsdag, vilket ger bra arbetsresultat!

Arbetet börjar 7.3.2022 eller enligt överenskommelse.

För att ansökan skall vara giltig bör den sökande inlämna alla betyg och intyg som krävs för att verifiera att du är behörig för tjänsten/befattningen du söker. Inlämnas inte dessa i samband med ansökan så förkastas din ansökan.

Uppgiftsbaserad lön enligt avtal AKTA. Prövotid 6 månader tillämpas. Godtagbart läkarintyg bör uppvisas innan arbetet inleds. Arbetsplaceringen kan ändras enligt behov inom Närpes stads matserviceområde.

Ansökan görs elektroniskt via Kuntarekry senast 1.2.2022 kl. 21.00


Läs mer

http://www.narpes.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Närmare upplysningar ges av bespisningschef Britt-Louise Groos tel. 040 1263501, vardagar kl. 8.00-14.00 eller kosthållschef Maj-Britt Grönberg tel. 040 1600929.

Lär dig mer om oss

Närpes stad, matservice

Närpes stad har 650 fast anställda och ca 250 visstidsanställda fördelade på ett 40-tal arbetsplatser i vår vidsträckta kommun och är därmed den största arbetsgivaren i Sydösterbotten. Personalen fördelar sig avdelningsvis så att 44 % arbetar inom vård och omsorg, 34 % inom bildningen, 19 % inom tekniska sektorn och 3 % inom allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig sedan 1.1.2016 och förvaltningsspråket är svenska. Närpes stad är en rökfri arbetsplats. I trädgårdsstaden Närpes kombineras vacker och havsnära natur med god service och ett rikt näringsliv. Företagsamheten betecknas som en livsstil. Det finns entusiasm och en stark tro på Närpes framtida livskraft. Närpes stad är öppen och mottaglig - kom och trivs med oss!


Adress: Kyrkvägen 2, 64200 Närpes

Rekommenderade jobb