Köksbiträde till Tegengrenskolans kök (77,34 %) - Vörå kommun

Vörå kommun söker ett köksbiträde till Tegengrenskolans kök, 77,34 % av heltid för tiden 16.8-21.12.2021. Till arbetsuppgifterna hör att köra ut mat till närliggande daghem.

Före tillträde bör hygienpass visas upp.

Vi önskar elektroniska ansökningar via Kommunrekry.fi senast 18.4.2021 kl. 21.00

Tekniska nämnden

Läs mer

http://www.vora.fi/jobb

Mer om arbetsgivaren

Kontaktuppgifter Städ- och kosthållschef, Heidi Holmberg tfn 06-382 1804 eller 050-389 9675

Tekniska nämnden
Adress: Vöråvägen 18, 66600 Vöyri

Vörå ligger vid den vackra kusten i Österbotten. Invånarantalet är ca 6 700 och kommunen är tvåspråkig, med svenska som majoritetsspråk. Vörå är en livskraftig landsortskommun och en attraktiv boendekommun. Näringslivet är rikt med många småföretag och arbetslösheten är låg.

Utbudet av aktiviteter är stort i Vörå kommun, både kulturliv och idrottsverksamhet blomstrar. Möjligheterna till avkopplande friluftsliv är stora, tack vare den omväxlande naturen.

Välkommen att trivas med oss. Vi tror på framtiden.

Vörå kommun - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs