Kolme sairaanhoitajaa terveyskeskussairaalassa - Nokian kaupunki

 
Kolme sairaanhoitajaa  terveyskeskussairaalassa

Vahvistamme terveyskeskussairaalan hoitajaresurssia uusilla toimilla. Tehtävänkuvana on toimia varahenkilönä ja näin varmistaa laadukas hoito terveyskeskussairaalassa. Nokian terveyskeskussairaalassa sinulla on mahdollisuus päästä toteuttamaan monipuolista hoitotyötä ammattitaitoisen työyhteisön jäsenenä. Terveyskeskussairaala toimii tällä hetkellä kahdessa eri toimipisteessä, Nokialla ja Lempäälässä. Kahden toimeen valittavan henkilön ensisijainen toimipiste on Nokialla ja yhden toimeen valittavan henkilön ensisijainen toimipiste on Lempäälässä. Nokialle rakennetaan uusi Hyvinvointikeskus, jonne myös terveyskeskussairaala tulee sijoittumaan.

Osastollamme hoitotyön keskiössä ovat niin akuuttihoitotyö kuin kuntoutuminen ja toimintakykyä tukeva yksilöllinen hoito sekä yhteistyö omaisten kanssa. Laadukas saattohoito on keskeinen osa toimintaamme. Tehtävä vaatii itsenäistä päätöksentekokykyä ja hyvää yhteistyökykyä erilaisten sidosryhmien kanssa. Arvostamme hyvien työyhteisö- ja vuorovaikutustaitojen lisäksi oma-aloitteisuutta ja kehittämismyönteistä työotetta.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistettu sairaanhoitaja.
Työ on kolmivuorotyötä, työaikamuoto on jaksotyö. Tehtäväkohtainen palkka on 2435,74 euroa. Työsuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Vakinaiseen toimeen valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydestään. Edellytämme tartuntatautilain (§ 48, 1227/2016) mukaista rokotussuojaa. Noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Työsuhde alkaa mahdollisimman pian sopimuksen mukaan. Haastattelut pidetään 1-2.8.2019.

Lisätietoja

http://www.nokiankaupunki.fi

Lisätietoa tehtävästä antaa osastonhoitaja Päivi Neuvonen, p. 050 3958 867, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Nokian kaupunki, Perusturvapalvelut
Osoite: Maununkatu 12, 37100 Nokia

Nokia on kasvava yli 33000 asukkaan kaupunki vetovoimaisella Tampereen kaupunkiseudulla. Monien suomalaisten menestystarinoiden juuret ovat täällä. Nokialla teollisuus ja muu yritystoiminta työllistää ja luo toimeentuloa. Monipuolisesta luonnosta sekä aktiivisesta kulttuuri- ja muusta harrastetoiminnasta olemme ylpeitä.

Tutustu työnantajaan