Kolme sosiaalityöntekijä-lastenvalvojaa

Haemme Jyväskylän kaupungin perheoikeudellisiin palveluihin

KOLMEA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ-LASTENVALVOJAA

toistaiseksi voimassa oleviin virkoihin 1.3.2021 alkaen. Virat ovat uusia.

Perheoikeudellisten palvelujen yksikköön kuuluu sosiaalityöntekijä-lastenvalvojia, palveluohjaaja, toimistosihteeri ja johtava sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja, joka toimii yksikön esimiehenä. Sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan tehtäviin kuuluvat lapsen isyyden ja äitiyden selvitykset, lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen liittyvät neuvottelut ja sopimusten vahvistaminen, lapsen elatussopimusneuvottelut ja sopimusten vahvistamiset ja lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 16§ mukaisten selvitysten tekeminen tuomioistuimille.

1.1.2021 alkaen tuotamme perheoikeudellisia palveluita myös muille Keski-Suomen kunnille. Kehitämme yhdessä Keski-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen kanssa alueellista palvelua, jonka tavoitteena on tuottaa asukkaille yhdenvertaista palvelua, nopeuttaa palveluun pääsyä, mahdollistaa joustavuus toimenpiteiden valinnassa sekä turvata riittävä asiantuntijuus. Yksi uusista sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan viroista sijoittuu virkasuhteen alussa Äänekosken toimipisteeseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§ mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Odotamme perheoikeuden tuntemusta sekä työkokemusta perheoikeuden ja/tai sosiaalityön alalta. Sinulla on myös hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot. Arvostamme kokemusta maakunnallisesta yhteistyöstä ja kehittämismyönteistä työotetta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Viroissa aloitus 1.3.2021 tai sopimuksen mukaan. Viroissa on koeaika. Virkaan valitun on esitettävä 30 vrk kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista nähtäväksi hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevät rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6kk vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Johtava sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Mirja Laitinen puh. 014 266 3514 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi.

Perheoikeudelliset palvelut
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Rökfri arbetsplats