Kommunalveterinär - Karleby stad

Veterinärens verksamhetsställe är för tillfället i Vetil, men arbetsplatsen kan i framtiden flyttas till Karleby.

Arbetet utgörs av blandpraktik. Jouren är fördelad mellan fem veterinärer och till jourområdet hör förutom Karleby och Kronoby även Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Nykarleby. Arbetsgivarens KuusiVet-program används som praktikprogram.

Kompetenskrav är i Finland legitimerad veterinärs behörighet samt behörighet i enlighet med veterinärvårdsförordningens (1031/2009) 2 §. Därtill krävs det god muntlig och skriftlig förmåga i det inhemska språk som inte är sökandes modersmål. Språkkunskaper bör i första hand uppvisas på sätt som omnämns i förordningen 481/2003 (t ex. statsförvaltningens språkexamina, uppvisande av språkkunskaper via allmänna språkexamina eller i samband med studier).

I tjänsten tillämpas sex månaders prövotid. Den valde bör uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd före mottagandet av tjänsten. Lön och andra villkor som hör till tjänsten är i enlighet med AKTA och LÄKTA.

Mer om arbetsgivaren

Direktören för hälsoövervakningen Andréas Smeds, tel. 040 489 2029

Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto
Adress: Juhanintie 2, 69700 Veteli

Mellersta Österbottens miljöhälsovård är ett samarbetsområde för miljö- och hälsoskyddet i Mellersta Österbotten och omfattar nio kommuner. På området finns 11,75 kommunalveterinär, en hygienikerveterinär och två tillsynsveterinärtjänster. Mellersta Österbotten är en av Finlands ledande mjölkproduktionsområde, där speciellt produktionsdjurspraktiken är livlig. På samarbetsområdet är ca 75 000 invånare och ca 440 mjölkproduktionsgårdar.