Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Pieksämäen kaupunki

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Pieksämäen kaupunki

Pieksämäen kaupungin varhaiskasvatuspalvelussa on haettavana 31.5.2019 klo 15:00 mennessä konsultoivan erityisopettajan virka.

Konsultoiva erityisopettaja toimii varhaiskasvatuksen erityisasiantuntijatehtävissä ja työskentelee yhdessä tiimiparina toisen erityisopettajan kanssa. Erityisopettajat kuuluvat varhaiskasvatuksen erityistiimiin, jossa erityisopettajien lisäksi on puheterapeutti ja tuleva psykiatrinen sairaanhoitaja.

Konsultoivan erityisopettajan tehtäviin kuuluvat lapsen kehityksen ja oppimisen tuen arviointi-, suunnittelu- ja ohjaustehtävät. Erityisopettajat vastaavat tukitoimien organisoinnista yhteistyössä huoltajien, henkilöstön ja eri asiantuntijatahojen kanssa.

Arvostamme hyviä verkostoyhteistyötaitoja sekä kykyä kehittyä ja toimia ammatillisesti ja rakentavasti. Arvostamme myös aktiivista työotetta, joustavuutta toimia muutoksissa sekä halua olla mukana kehittämässä Pieksämäen kaupungin varhaiskasvatusta.

Tehtävään haetaan sähköisellä hakemuksella. Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin on varhaiskasvatuslain 540/2018 30§:n mukainen tutkinto. Kelpoisuuden osoittavat todistukset pyydetään esittämään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa. Virkaan valitun tulee toimittaa ennen viran vastaanottamista hyväksytty työhönsopivuuslausunto Pieksämäen kaupungin työterveyshuollosta. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitettu rikosrekisteriote.

Varhaiskasvatuksen johtaja Tiina Vepsä-Höytö, p. 044 588 3404, tiina.vepsa-hoyto@pieksamaki.fi

Pieksämäen kaupunki, Sivistystoimi, Varhaiskasvatus
Adress: Kauppakatu 1, 76100 Pieksämäki

Pieksämäki on n. 18 000 asukkaan kaupunki Etelä-Savossa. Kaupunki on tunnettu rautateiden risteyspaikkakunta ja se sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella keskellä Suomea. Luonto on lähellä ja kulttuuri- ja liikuntaharrastusten mahdollisuudet ovat monipuoliset. Pieksämäen kaupunki on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren