Skip to main content
test
Konsuterande speciallärare - Raseborg stad

Raseborgs stad söker två konsulterande speciallärare (fi + sv) på viss tid.
Till uppgifterna hör att inom hela Ekparkens sjukhusskolas verksamhetsområde ge konsulterande stöd på finska eller svenska till barn, lärare och skolor och därigenom stödja barnens övergång till sjukhusskolan och tillbaka till hemskolan. Till uppgifterna hör också att med hjälp av konsultering förtydliga processen för övergången till sjukhusskolan när skolan och läraren får information och stöd för att ge särskilt stöd i hemskolorna. Lärarna arbetar som arbetspar, och konsultationens strukturer och god praxis skapas tillsammans med dem så att service kan tillhandahållas kommunerna inom hela verksamhetsområdet för Ekparkens skola. Uppgiften är på viss tid och finansieras med statens specialunderstöd. Årsarbetstid och lönesättning enligt UKTA.

Av sökanden önskas god organisationsförmåga i det egna arbetet, förmåga att förstå och bemöta elever som är i behov av stöd, förmåga att ge flexibel och individuell undervisning samt förmåga till teamarbete och mångprofessionellt samarbete. Erfarenhet av sjukhusskola räknas som merit.

Lärarnas behörighet bestäms i enlighet med förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/98). Den som väljs till uppgiften ska visa upp ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6.2 § i straffregisterlagen.

Läs mer

http://www.raseborg.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Jari Salminen, 019-289 2148 eller Elisabet Ehrstedt 019-289 2144
svarar 27.6.-30.6. och 1.-2.8.

Lär dig mer om oss

Raseborgs stad, bildning

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.


Adress: Raseborgsvägen 37, 10600 Tammisaari
Raseborg stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb