Koordinaattori&asiantuntija (kolme hanketta)/REDU - Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Haemme joukkoomme KOORDINAATTORIA & ASIANTUNTIJAA, joka toimii koordinaattorina ja asiantuntijana KEPEÄ - kehittävä työelämäpedagogi -hankkeessa (ESR), asiantuntijana Silta - siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla -hankkeessa (ESR) sekä asiantuntijana Avainpelaajaksi -hankkeessa (ESR). Tehtävä alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.1.2023.

KEPEÄ -hankkeen (ESR) tavoitteet esitellään kolmella työpaketilla, joiden päätavoitteita ovat:
1) Erityistä ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden (puutteelliset työelämävalmiudet, elämänhallinnan ongelmat, oppimisvaikeudet ja erilaiset kulttuuritaustat) työpaikalla tapahtuvan oppimisen tai harjoittelun, sekä työllistymisen tukeminen
2) Työpaikkaohjaajien ja opettajien työelämäpedagogisen osaamisen kehittäminen
3) Hankkeen työpakettien (1 ja 2) tuotosten ja toimenpiteiden yhteiskehittely hanketoimijoiden ja työelämäpedagogisen verkoston kanssa

Keskeisiä toimenpiteitä ovat:
Työpaketissa 1) Erityistä ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, opinnollistamiseen tai harjoitteluun liittyvien haasteiden ja yhteistyötarpeiden kartoittaminen työpaikoilla. Ratkaisu- ja yhteistyömallien yhteiskehittäminen kartoituksen esiin tuomiin haasteisiin. Yhteisen harjoitteluoppaan laatiminen ammattikorkeakouluille.
Työpaketissa 2) Koulutuspaketti opettajille ja työpaikkaohjaajille ohjaus-, opinnollistamis- ja arviointiosaamisen sekä yhteistyöprosessin vahvistamiseksi (toteutus myös verkossa). Myös valmistumisvaiheen opiskelijoilla mahdollisuus osallistua (ei sisälly tutkintokoulutukseen). Uuden työelämäpedagogisen osaamisen kehittämisen toimintamallin suunnittelu ja pilotointi.
Työpaketissa 3) Alueellisen työelämäpedagogisen verkoston käynnistäminen ja toiminnasta sopiminen Hankkeessa toteutettavien työpakettien (1, 2) kehittämisen tukeminen ja luotujen ratkaisumallien ja koulutusten toteutusten vertaisarvioinnit.

Silta -hankkeen (ESR) tavoitteena on helpottaa maahanmuuttajien siirtymiä oppilaitoksiin tutkintoon johtaviin koulutuksiin ja opinnoista työelämään.
- Tavoite on edistää Lapin veto- ja pitovoimaa maahanmuuttaja- ja kv-taustaisten näkökulmasta sekä edistää maahanmuuttajien työllistymistä alueelle ja näin luoda edellytyksiä Lapin alueen elinkeinoelämän kehittymiselle.
- Hankkeen varsinainen päätavoite on maahanmuuttajien siirtymävaiheiden tukitoimien kehittäminen - huomioiden nivelvaiheen siirtymät (opintojen alku- ja loppuvaihe) opintoihin ja työelämään sekä työelämään siirtymät (opintojen aikana).
-Hankkeen toisena päätavoitteena on sujuvoittaa eri koulutusasteiden yhteistyönä maahanmuuttajien urapolkuja ja luoda yhteistyössä toimintakuvaus maahanmuuttajien ja kv-taustaisten opiskelijoiden koulutuspoluista perusopetuksesta korkeakouluun, huomioiden työllistymismahdollisuudet.
-Hankkeessa kehitetään keinoja ja menetelmiä tukea ulkomaalaistaustaisia valmistuvia tai pian valmistuvia opiskelijoita siirtymisessä seuraavalle oppilaitosasteelle, jatko-opintoihin tai työelämään.
- Lisäksi kehitetään yhteisiä toimintatapoja alueen ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden opintojen tukemiseen, työelämään ohjaukseen sekä opintopolkujen ohjaukseen.

Avainpelaajaksi -hankkeen (ESR) tavoitteena on parantaa erityisesti nuorten ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työelämävalmiuksia, lisätä osallistuvien koulutus- ja työllistymismotivaatiota ja madaltaa kohderyhmän kynnystä hakeutua työelämään ja koulutukseen.
- Tavoitteena on parantuneiden työelämävalmiuksien myötä pidentää kohderyhmän työuria alkupäästä.
- Tavoitteena on lisätä kohderyhmän tietoa erilaisista työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksista ja tukea heitä koulutukseen ja työhön hakeutumisessa. Toteuttajaorganisaatioiden laajojen yhteistyöverkostojen kautta tavoitetaan iso joukko potentiaalisia työpaikkoja.
- Tavoitteena on suunnitella ja kokeilla erilaisia koulutukseen ohjaamisen ja motivoinnin toimintamalleja, joilla voidaan tukea ja joustavoittaa asiakkaiden ja opiskelijoiden yksilöllisiä siirtymiä Rovalasta ammatilliseen koulutukseen ja tarvittaessa myös toisinpäin ammatillisesta koulutuksesta Rovalaan.

Tehtävä painottuu pääsääntöisesti 50 % KEPEÄ -hankkeelle, 25 % Silta -hankkeelle ja 25 % Avainpelaajaksi -hankkeelle.

Tehtävät:
- toimii KEPEÄn hankeverkostossa REDUn toiminnan koordinaattorina
- vastaa KEPEÄ -hankkeen hallinnollisista tehtävistä REDUn osatoteutusten osalta yhdessä projektihallinnon suunnittelijan kanssa
- vastaa kaikissa hankkeissa toteutettavien pilottikokonaisuuksien suunnittelusta ja toteuttamisesta REDUn osalta yhdessä hankeverkoston ja REDUn sisäisen yhteistyöverkoston kanssa (Avainpelaajaksi ja Silta -hankkeilla on oma hankekoordinaattori REDUssa)
- huolehtii hankkeen viestinnästä ja vuorovaikutuksesta yhdessä hankeverkoston muiden toimijoiden kanssa
- varmistaa kehittämishankkeen tulosten jatkuvan käytännön yhteistyössä hankkeiden päättymisen jälkeen
- muut hankkeen toimintaan ja tuloksiin liittyvät tehtävät

Edellytykset:
- soveltuva korkeakoulututkinto
- kokemusta opinto-ohjauksesta tai erityisestä tuesta
- kokemusta ESR -hankkeista tai muusta hanketyöstä
- kokemusta kehittämistyöstä laaja-alaisessa verkostoyhteistyössä
- erinomaiset vuorovaikutustaidot
- matkustusvalmius

Arvostamme
- kokemusta moniammatillisesta yhteistyöstä
- kokemusta ammatillisesta koulutuksesta

Tehtävän sijoituspaikkana toimii Rovaniemi. Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen kuuden kuukauden koeaika.

Lisätietoja

http://www.redu.fi
https://www.youtube.com/channel/UCFrK4m4-1AbBttwF4bNByYA

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa puhelimitse 30.6.2021 saakka pedagoginen päällikkö Riitta Karusaari, p. 040 7412607, e-mail etunimi.sukunimi@redu.fi

Lisätietoja

Lapin koulutuskeskus REDU

Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillinen koulutuskeskus ja toiminta-alueemme on koko Lappi. Kiinteät toimintayksiköt sijaitsevat Kemijärvellä, Kittilässä, Kolarissa, Rovaniemellä ja Sodankylässä.

Koulutuskeskus on osa Rovaniemen koulutuskuntayhtymää, johon kuuluvat lisäksi Lapin kesäyliopisto, Santasport Lapin Urheiluopisto, REDU Edu Oy, Santasport Finland Oy ja REDUn sisäiset palvelut. Lisäksi REDUssa on VALMA- ja TELMA-koulutusta.


Osoite: Korvanranta 50, 96300 Rovaniemi

Rekommenderade jobb