Koordinaattori, projektiluonteinen kehitystehtävä - Esbo stad

Koordinaattori, projektiluonteinen kehitystehtävä

Tehtävän kuvaus: Tilat ja alueet -yksikkö edustaa sivistystoimea ja tilojen käyttäjiä tila- ja aluehankkeissa. Yksikössämme työskentelee noin 20 työntekijää erilaisissa suunnittelutehtävissä. Teemme yhteistyötä tilojen käyttäjien ja Tilapalvelut-liikelaitoksen kanssa.

Koordinaattori toimii sivistystoimen esikunnan Tilat ja alueet -yksikössä erikseen määritellyissä kehittämis- ja projektitehtävissä. Tehtäviin kuuluu yksikön keskeisten prosessien kehittäminen palvelumuotoilun keinoin sekä niiden kuvaaminen ja dokumentointi yhdessä yksikön asiantuntijoiden kanssa.

Koordinaattorin tehtävän keskeisiä sisältöjä ovat yksikön kehittämistilaisuuksien fasilitointi, Teams-työskentelyn kehittäminen ja tilojen kuntalaiskäyttöön liittyvät projektitehtävät. Näitä ovat esim. kuntalaiskäytön verkkosivuston uudistaminen ja käytön raportointi sekä muut erikseen sovittavat tehtävät.

Tehtävä on kuuden kuukauden määräaikaisuus, jonka aloitusajankohta voidaan sopia.

Kelpoisuusvaatimus:
Soveltuvan alan alempi korkeakoulututkinto tai alan opiskelija. Voit olla esim. palvelumuotoilun tai viestinnän osaaja.

Tehtävässä edellytetään palvelumuotoiluosaamista ja sujuvaa O365-työkalujen käyttötaitoa. Lisäksi edellytämme proaktiivista, itsenäistä työskentelyotetta, vahvaa kehittämisorientaatiota sekä hyviä viestintä- ja yhteistyötaitoja.

Arvostamme O365-taidoista erityisesti Teams- ja PowerBI-työkalujen sekä MS Vision tai muiden vastaavien ohjelmistojen tuntemusta. Lisäksi arvostamme kokemusta kehittämistilaisuuksien fasilitoinnista.

Tutustu työnantajaan

Tilakehityspäällikkö Merja Narvo-Akkola 043 825 4967 merja.narvo-akkola@espoo.fi Suunnittelija Kirsti Rautavaara 040 507 6077 kirsti.rautavaara@espoo.fi

Espoon sivistystoimi luo espoolaisille hyvinvointia ja antaa heille mahdollisuuksia jatkuvaan kehittymiseen. Toimiala tuottaa opetus-, varhaiskasvatus-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaan sivistystyön palveluja yli 280 000 kaupunkilaiselle. Palveluja tuotetaan molemmilla kotimaisilla kielillä.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.