Koordinator för morgon- och eftermiddagsverksamhet - Raseborg stad

Uppgift som koordinator för morgon- och eftermiddagsverksamhet fram till 31.12.2020. Uppgiften kan möjligen förlängas till 31.7.2021. Koordinatorn fungerar som närförman och koordinerar verksamheten i 10 eftermiddagsklubbar. Arbetsuppgifterna är huvudsakligen administrativa, men kan också innebära att man fungerar som vikarie för handledare. Eftermiddagsverksamheten ordnas på de båda inhemska språken så språkkunskaper räknas som merit.

Läs mer

http://www.raseborg.fi

Mer om arbetsgivaren

Jari Salminen, 019-289 2148, jari.salminen@raasepori.fi

Raaseporin kaupunki, Sivistystoimiala, Muu sivistystoiminta, Aamu- ja iltapäivätominta
Adress: Raseborgsvägen 37, 10650 Tammisaari

Raseborg är en naturskön tvåspråkig stad med ca 27 500 invånare. Raseborg grundades först år 2009, men är kulturhistoriskt sett enastående. Staden har knappt 2000 arbetstagare varav ca 65% svenskspråkiga.

Raseborg stad - Rökfri arbetsplats Raseborg stad - UNICEF en barnvänlig kommun