Koronanäytteenottaja (3), kesätyö, yhteispäivystys

Sairaanhoitaja, lähihoitaja, hoitotyön opiskelija tai lääketieteen opiskelija, oletko kesätyötä vailla? Tarvitsemme yhteispäivystyksen koronanäytteenottoon vähintään kolmea (3) kesätyöntekijää sijaisuuteen. Sijaisuudet alkavat sopimuksen mukaan ja kestävät elokuulle 2021 saakka.

Yhteispäivystyksessä hoidetaan kaikkien erikoisalojen kiireellistä hoitoa vaativia potilaita usean eri tiimilinjan mukaisesti. Koronanäytteenotto toimii kahdessa pisteessä, Oulun seudun yhteispäivystyksessä sekä Limingantullissa. Työssä korostuu näytteenotto sekä potilaan ja omaisten ohjaus. Työ on kaksivuorotyötä ja työvuorosuunnitelmaamme ohjaa yhteisöllisyys ja työaika-autonomia.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä koronanäytteenotossa osana moniammatillista osaajajoukkoa. Arvostamme aktiivista työotetta, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä joustavuutta.

Koronanäytteenottajan kesäsijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajalla terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Perus-/lähihoitajalla terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukainen pätevyys. Haussa huomioidaan myös hoitotyön- ja lääketieteenopiskelijat. Hoitotyön- ja lääketieteenopiskelijoilta vaaditaan ajantasainen opintorekisteriote ja todistus voimassaolevasta opiskeluoikeudesta.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Valmiiden työnhakijoiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin. Opiskelijan tulee esittää ajantasainen, virallinen opintorekisteriote ja todistus voimassaolevasta opiskeluoikeudesta.

Sijaisuus täytetään sopivan sijaisen löydyttyä. Sijaisuus on haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat yhteispäivystyksen osastonhoitajat Vesa Vähäkangas p. 0403524559 ja Reetta Rounaja, p. 040 637 8947. Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Lisätietoja

Oulun yliopistollinen sairaala, Medisiininen tulosalue, Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue, Yhteispäivystys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee lähes 7 000 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.


Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Suggested jobs