Kortjobb inom skolor och undervisningen - Lohjan kaupunki

SÖK KORTJOBB I LOJO STAD!

Vi behöver kortjobbare som ledare för eftermiddagsverksamheten, skolgångshandledare och lärare. bl.a. för klassundervisningen, specialklassundervisningen samt ämnesundervisningen inom den grundläggande utbildningen och på gymnasiet. En del av enheterna är svenskspråkiga.

Jalavan koulu är en specialskola där vi behöver medarbetare som ger handledande undervisning och erbjuder särskilt stöd. Undervisningsmetoderna stödjer varandra och baseras främst på elevernas erfarenhetslärande.

Behörighetsvillkoren för ledare för eftermiddagsverksamheten och skolgångshandledare bestäms enligt befattningarna i fråga. Även formellt obehöriga sökande kan beaktas när vikariat tillsätts.

Behörighetsvillkoren för lärare följer förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998. Personer som studerar till lärare eller tänker bli lärare kan också anmäla sig till vikarieregistret. Även formellt obehöriga sökande kan beaktas när vikariat tillsätts.

Alla som blir valda till vikarier ska ha fyllt 18 år och visa upp ett registerutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund (504/2002). Straffregisterutdraget ska visas upp för Lojo rekrytering i samband med anställningsintervjun eller efter den på separat överenskommen tid.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Om du är intresserad av kortjobb ska du fylla i en ansökan och anmäla dig till vikarieregistret. Om du inte tidigare har loggat in i Kommunrekry, ber programmet att du ska registrera dig. Efter det kan du logga in och fylla i en ansökan. Om du redan har ett användarkonto i Kommunrekry-systemet använd det för inloggning. Skapa inte ett nytt användarkonto.

Vi går igenom ansökningarna på regelbunden basis och kontaktar sökanden för att komma överens om en tid för intervju. I samband med intervjun kontrollerar vi identiteten, examensbevis och arbetsintyg samt eventuella andra intyg.

Om du behöver hjälp med att lämna in ansökan elektroniskt, kontakta Lojo rekrytering, tfn 044 374 6441 eller sijaisrekrytointi@lohja.fi

Läs mer

http://www.lohja.fi

Mer om arbetsgivaren

Mer information om kortjobb:
Lojo rekrytering
Tfn 044 374 6441
sijaisrekrytointi@lohja.fi

Lojo stad, Välfärd, Basserservice för skolåldern, unga och deras familjer
Adress: Lojo

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.

Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.

Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.