Kortjobb inom småbarnspedagogiken - Lohjan kaupunki

Kortjobb inom småbarnspedagogiken - Lohjan kaupunki

SÖK KORTJOBB I LOJO STAD!

Genom kortare vikariat har du en god möjlighet att senare få också längre vikariat.

Vi erbjuder kortjobb inom småbarnspedagogiken som lärare inom småbarnspedagogiken, barnskötare, specialassistent, gruppasisstent i daghem och inom förskoleundervisningen. En del av enheterna är svenskspråkiga.

Behörighetskraven följer förordningarna om behörighetskraven för befattningarna i fråga. Även formellt obehöriga sökande kan beaktas när vikariat tillsätts. Vi förutsätter att alla vikarier har fyllt 18 år eller har avlagt examensdelen stöd för utveckling och handledning av närvårdarstudierna.

Alla som blir valda till vikarier ska visa upp ett registerutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund (504/2002). Straffregisterutdraget ska visas upp för Lojo rekrytering i samband med anställningsintervjun eller efter den på separat överenskommen tid.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Om du är intresserad av kortjobb ska du fylla i en ansökan och anmäla dig till vikarieregistret. Om du inte tidigare har loggat in i Kommunrekry, ber programmet att du ska registrera dig. Efter det kan du logga in och fylla i en ansökan. Om du redan har ett användarkonto i Kommunrekry-systemet använd det för inloggning. Skapa inte ett nytt användarkonto.

Vi går igenom ansökningarna på regelbunden basis och kontaktar sökanden för att komma överens om en tid för intervju. I samband med intervjun kontrollerar vi identiteten, examensbevis och arbetsintyg samt eventuella andra intyg.

Om du behöver hjälp med att lämna in ansökan elektroniskt, kontakta Lojo rekrytering, tfn 044 374 6441 eller sijaisrekrytointi@lohja.fi

Läs mer

http://www.lojo.fi

Mer om arbetsgivaren

Mer information om kortjobb:
Lojo rekrytering
Tfn. 044 3746441
sijaisrekrytointi@lohja.fi

Lojo stad, Välfärd, Basserservice för barn under skolåldern och deras familjer
Adress: Lojo, 08100 Lohja

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.

Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.

Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.