Kosthållsföreståndare - Korsholms kommun

Kosthållsföreståndare - Korsholms kommun

Solsidans matservice är kommunens största enhet som betjänar kunder i alla åldersgrupper. Köket är totalrenoverat 2012 och den totala personalstyrkan vid enheten är ca 20 personer.
Kosthållsföreståndaren sköter enhetens administrativa uppgifter som t.ex. planering av arbetslistor, beställningar och uppföljning av ekonomin. Kosthållsföreståndaren ansvarar även för att producera enhetens matportioner, ordna kortvariga vikariat och utveckla verksamheten samt egenkontrollen och riskbedömningen.
Kosthållsföreståndaren bör kunna axla ett stort ansvar och goda förmanskunskaper är nödvändiga. Arbetsplatsen är svenskspråkig. Kosthållsföreståndaren kommer även att vara medlem i ledningsgruppen för kosthållet.
Känner du igen dig med dessa arbetsuppgifter? Skicka in din ansökan via Kuntarekry eller ring kosthållschef Marcus Åkerblom, tfn 044 727 1213, för mera information.

Kosthållschef Marcus Åkerblom
044 727 1213 vardagar 10-16
marcus.akerblom@korsholm.fi

Samhällsbyggnadsnämnden / Fastighetsverket
Adress: Centrumvägen 4, Korsholm

Korsholms kommun är en tvåspråkig landsbygds- och skärgårdskommun i Vasaregionen med 19 400 invånare. Vårt strategiska mål är att vara växande och viljestark.
I Korsholm är invånarna i centrum. Vår välfärd bygger på delaktiga och engagerade Korsholmare. Korsholms kommun erbjuder service av hög kvalitet, mångsidiga och unika boendemiljöer, ett rikt socialt kapital, välmående företag och en sund ekonomi. I Korsholm är det nära överallt: till naturen, till servicen, till arbetsplatsen och ut i världen. Korsholms kommun har ca 1600 anställda inom olika sektorer. Välkommen med din ansökan till oss!

Mer om arbetsgivaren