KOTELO-ohjaaja

Maaseutukunnan KOTELO - Kuntoutumisen, Osallisuuden, Työllistyvyyden, Elämänhallinnan ja Osaamisen vahvistamisen paikallinen tukikohta.

KOTELO-hanke on Vesannon, Tervon, Keiteleen ja Pielaveden kuntien yhteinen ESR-osarahoitteinen hanke (TL5), jonka tavoitteena on luoda kuntiin uusi matalan kynnyksen palvelumalli pitkäaikais- ja piilotyöttömille sekä työ- ja koulutuspaikkaa oleville nuorille. Hankkeessa vahvistetaan kohderyhmään kuuluvien työllistyvyyttä, osallisuutta ja toimijuutta huomioiden erityisesti pienten maaseutukuntien toimintaympäristö ja haasteet. Palvelussa tarjotaan neuvontaa ja ohjausta ammatinvaihtoon, työllistymis- ja koulutuspalveluihin, etuuksiin ja arjen hallintaan liittyvissä asioissa sekä mm. sähköisten palvelujen käytössä. Hanketta hallinnoi Vesannon kunta.

Hankkeen toteutusaika on 1.12.2019 - 30.11.2022.

Haemme hankkeelle 11.1.2022 asti kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen

KOTELO-ohjaajan sijaista Tervoon.

KOTELO-ohjaaja vastaa matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapisteen toiminnasta sekä hankkeen tavoitteiden mukaisesta asiakastyöstä. Ohjaajan tehtävänä on auttaa asiakasta tavoitteiden asettamisessa, palvelutarpeiden arvioinnissa sekä tarpeidenmukaisten palvelujen etsimisessä ja toteutumisen turvaamisessa. Työn hoitaminen edellyttää työllisyydenhoidon sekä kuntoutus-, palvelu- ja etuusjärjestelmän tuntemusta. Lisäksi arvostamme oma-aloitteisuutta, tiimi- ja verkostotyön, viestinnän, projektikehittämisen ja palvelumuotoilun osaamista sekä aitoa kiinnostusta uuden kehittämiseen. Oman auton käyttö on välttämätöntä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilölain L817/2015 8 §:n mukainen soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, kuntoutuksen ohjaaja).

Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Sijaisuudessa noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa. KOTELO-ohjaajan tehtäväkohtainen palkka on 2700 €/kk. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tutustu työnantajaan

Projektikoordinaattori Kimmo Salo
044 282 5583, kimmo.salo@vesanto.fi
Vs. perusturvajohtaja Maija-Leena Huuskonen
044 788 5400, maija-leena.huuskonen@vesanto.fi

Vesannon kunta, Perusturva
Osoite: Tervontie 4, 72210 Tervo

KOTELO-hanke on Vesannon, Tervon, Keiteleen ja Pielaveden kuntien yhteinen ESR-osarahoitteinen hanke.