Kotihoitopäällikkö - Pirkkalan kunta

Kotihoitopäällikkö - Pirkkalan kunta

Pirkkalan kunnassa on haettavana kotihoitopäällikön vakituinen virka 1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito. Edellytämme tartuntatautilain (48§) mukaista rokotussuojaa ja oman auton käyttömahdollisuutta.

Lisäksi tehtävässä edellytetään laaja-alaista verkostoyhteistyötä eri hallinnonalojen, neuvostojen, asiakkaiden, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Edellytämme myös kokemusta talouden suunnittelusta, seurannasta ja arvioinnista.

Arvostamme laaja-alaista kotiin vietävien palvelujen tuntemusta, johtamiskokemusta, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kokemusta palvelujen kehittämisestä ja asiakaslähtöistä toimintatapaa.

Kotihoitopäällikön tehtävänä on koordinoida, valvoa ja kehittää kotihoidon toimintakokonaisuutta asiakasnäkökulman, taloudellisuuden ja työhyvinvoinnin näkökulmasta yhdessä kotihoidon lähiesimiesten ja henkilöstön kanssa Pirkkalan yhteistoiminta-alueella (Pirkkala, Vesilahti). Lisäksi kotihoitopäällikkö vastaa asiakasohjauksen, yli 65-vuotiaiden omaishoidon, perhehoidon, ikääntyneiden päivätoiminnan ja veteraanien palveluiden toteutumisesta toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Tehtävä on 100 % esimiestyötä. Kotihoidon vastuualueella on 65 vakanssia.

Valitun on ennen virkasuhteen vastaanottamista esitettävä soveltuvuuslausunto terveydentilastaan.

Virkasuhteen täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Palkkaus ja työaika KVTES mukainen.

Alkuperäiset työ- ja tutkintotodistukset esitetään haastattelussa.

Vanhustyön johtaja Tuula Jutila, puhelin: 050 583 9025, sähköposti: etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Pirkkalan kunta
Adress: Pirkkala, 33960 Pirkkala

Pirkkala on yli 19 000 asukkaan kunta, joka työllistää noin 1400 henkilöä. Pirkkala sijaitsee Pirkanmaalla, Tampereen kaupunkiseudulla. Tilastojen mukaan Pirkkala on Suomen vetovoimaisin kunta, jonka asukasluku on 2000-luvulla kasvanut nopeimmin suhteessa väkilukuun. Ikärakenteeltaan nuoressa kunnassa asuu paljon lapsiperheitä, ja väestö on maan kolmanneksi koulutetuinta.
Kuntien asukastyytyväisyystutkimuksessa Pirkkala on sijoittunut viime vuosina kärkikolmikkoon. Tästä kuuluu kiitos henkilöstöllemme, josta haluamme pitää hyvää huolta. Mukavan kokoinen organisaatio antaa työnteolle mielekkäät puitteet, joissa pääset kehittämään osaamistasi. Pirkkalan kunnan arvot – välittäminen, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja luovuus – näkyvät arjessamme.
Pirkkalan kunta tarjoaa työntekijöilleen monia etuja, kuten esimerkiksi tukea liikuntaharrastuksiin, työkyvyn ylläpitämiseen ja omaehtoiseen opiskeluun. Olemme savuton työpaikka

Mer om arbetsgivaren