Kotitalouden tuntiopettaja - Kankaanpään kaupunki

Kotitalouden tuntiopettaja

Kankaanpään kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi :
kotitalouden tuntiopettajan määräaikainen tehtävä 6.8.2019 - 30.5.2020. Virka on Pohjanlinnan koulussa (vuosiluokat 7-9) ja tehtävään kuuluu myös terveystiedon tunteja. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen kelpoisuudesta annetun asetuksen mukaan (986/1998). Virkaa täytettäessä otetaan huomioon ainoastaan kelpoiset hakijat ja opinnot ja/tai kokemus terveystiedon opettamisesta katsotaan eduksi. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen tehtävän vastaanottamista.
Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Hakemukset lähetetään sähköisesti www.kuntarekry.fi.
Päätös valinnasta ilmoitetaan hakijoille sähköisesti ellei hakija erikseen toisin ilmoita. Hakuaika päättyy 28.7.2019 klo 15

Lisätietoja

http://pohjanlinna.kankaanpaa.fi/

Rehtori Päivi Javanainen
044 5772321
paivi.javanainen@kankaanpaa.fi

Kankaanpään kaupunki
Osoite: Kankaanpää

Pohjanlinnan koulu

Tutustu työnantajaan